Akcyza od zakupu auta osobowego - online na PUESC

Redakcja PIT.pl

Kupujesz samochód osobowy w jednym z krajów Unii Europejskiej? KAS przypomina: złóż online deklarację akcyzową i uzyskaj potwierdzenie zapłaty akcyzy albo zaświadczenie o zwolnieniu. To wszystko na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.

PUESC
Źródło: KAS Twitter

Złóż deklarację akcyzową od samochodu i uzyskaj potwierdzenie zapłaty

Usługa skierowana jest do ciebie, j­eśli jesteś podatnikiem podatku akcyzowego, który dokonuje:

  • nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu,
  • zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj pojazdu na osobowy,
  • nabycia lub zgłoszenia posiadania pojazdu niezarejestrowanego wcześniej   na terytorium kraju.

Uwaga!

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, to jesteś zobowiązany do składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Pamiętaj, aby złożyć deklarację z odpowiednim wyprzedzeniem – nie czekaj na ostatni dzień terminu do złożenia deklaracji.

Z usługi możesz skorzystać za pomocą dedykowanego formularza (AKC-US) lub kanału webservice (usługa sieciowa).

Chcesz dopełnić formalności podatkowych online i zarejestrować samochód? Obejrzyj film (strona otwiera się w nowym oknie) zamieszczony w serwisie YouTube.

Film Załatwiaj formalności podatkowe online na PUESC i zarejestruj samochód dostępny jest również w wersji z audiodeskrypcją (strona otwiera się w nowym oknie).

  1. Złóż deklarację w ciągu 14 dni od momentu powstania obowiązku podatkowego. Wskaż w niej właściwy urząd skarbowy, do którego ma trafić twoja deklaracja. W ciągu 30 dni zapłać podatek – licz od dnia powstania obowiązku podatkowego.
  2. Obowiązek podatkowy w związku z dokonaniem wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu osobowego może powstać w trzech różnych momentach (art. 100 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym):
  • z dniem przemieszczenia samochodu osobowego z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju – jeżeli nabycie prawa rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel nastąpiło przed przemieszczeniem samochodu na terytorium kraju,
  • z dniem nabycia prawa rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel – jeżeli nabycie prawa rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel nastąpiło po przemieszczeniu samochodu osobowego na terytorium kraju,
  • z dniem złożenia wniosku o rejestrację samochodu osobowego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym – jeżeli podmiot występujący z wnioskiem o rejestrację na terytorium kraju nabytego wewnątrzwspólnotowo samochodu osobowego nie jest jego właścicielem.
  1. Obowiązek podatkowy w związku z dokonaniem zmian konstrukcyjnych w pojeździe powstaje z dniem dokonania w pojeździe samochodowym innym niż samochód osobowy, zarejestrowanym na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj tego pojazdu na samochód osobowy (art. 100 ust. 1a pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym).
  2. Obowiązek podatkowy powstaje także w związku z nabyciem lub posiadaniem pojazdu niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju, jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał wcześniej czynności podlegającej opodatkowaniu, a w wyniku kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony (art. 100 ust. 1a pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym).

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Przesłałem deklarację, podając błędne dane na formularzu. Co zrobić?

W przypadku pomyłki możesz złożyć korektę deklaracji. Korektę złóż na wersji formularza, na której złożony został dokument pierwotny. Podaj numer UPO (Urzędowe Potwierdzenie Odbioru) dokumentu pierwotnego, co pozwoli poprawnie powiązać dokumenty w systemie.

Kto może podpisywać deklarację kwotą przychodu?

Jeżeli jesteś osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność, możesz podpisać deklarację składaną we własnym imieniu kwotą przychodu.

Jak mogę upoważnić kogoś do składania deklaracji elektronicznych w moim imieniu?

Musisz złożyć do właściwego urzędu skarbowego (dla PIT) Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (UPL-1).

Co należy zrobić, jeżeli otrzymam komunikat „Nie znaleziono kontrahenta (podatnika) w systemach zewnętrznych”?

Musisz złożyć do właściwego urzędu skarbowego (dla PIT) Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem (ZAP-3).

Źródło: puesc.gov.pl

Auto firmoweInne podatki