Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

400 milionów złotych na dofinansowanie wynagrodzeń z środków unijnych

Rozpatrzono już 33,3 tys. wniosków o dofinansowanie do wynagrodzeń ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – wynika z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Przyznano już dofinansowanie na ponad 427,7 mln złotych.

Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego to kolejna pula wsparcia, która pozwala dofinansować pensje i składki pracowników firm, którym spadły obroty. To dodatkowe 2,6 miliarda złotych na ochronę miejsc pracy. – Wsparcie dla przedsiębiorców i pracowników w tym trudnym czasie jest jednym z najważniejszych wyzwań i celów, jakie przyświecają dzisiaj nam, rządzącym – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Kto może skorzystać ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego?

Ze środków unijnych mogą korzystać mikroprzedsiębiorcy oraz właściciele małych i średnich firm, a także przedsiębiorcy niezatrudniający pracowników. To także organizacje pozarządowe, fundacje, stowarzyszenia, kościelne osoby prawne, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne i spółki non-profit.

– Do tej pory rozpatrzono pozytywnie 33,3 tys. wniosków dotyczących blisko 84 tys. pracowników. Pełna kwota dofinansowania to ponad 427,7 mln złotych. To pokazuje, że wsparcie przedsiębiorców jest potrzebne i bardzo oczekiwane, a zainteresowani chętnie wnioskują o wsparcie ze środków unijnych. Dzięki temu możliwa będzie ochrona większej liczby miejsc pracy – zaznacza minister Marlena Maląg.

Wnioski o przyznanie dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego można składać elektronicznie poprzez formularz dostępny na stronie www.praca.gov.pl.

Źródło: MRPiPS

Koronawirus w PolsceFormy zatrudnienia