Pobierz e-pity 2019

31 stycznia: ostateczny termin rozliczenia się niektórych podatników

Iwona Maczalska 23.01.2014 09:00 (aktualizacja: )

PIT.pl przypomina, że w piątek 31 stycznia 2014 roku mija ostateczny termin złożenia rocznych rozliczeń PIT za 2013 rok dla niektórych podatników. Do końca stycznia należy bowiem złożyć m.in. zeznanie podatkowe PIT-28 oraz PIT-19A.

Tylko do końca stycznia bieżącego roku mają czas na dokonanie rozliczenia podatnicy uzyskający dochody z najmu lub dzierżawy, podatnicy opodatkowani w formie karty podatkowej oraz ryczałtu ewidencjonowanego,  a także spółdzielnie, kasy mieszkanioweoraz duchowni uzyskający przychody w 2013 roku.

Deklaracje, które należy złożyć najpóźniej do 31 stycznia wraz z opisem, dostępne są w poniższej tabeli:

Deklaracja Opis Pobierz

PIT-4R
(deklaracja roczna
dla płatnika PIT)

Do złożenia rocznej deklaracji PIT-4R o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy zobowiązane są w szczególności: - zakłady pracy, - gospodarstwa domowe zatrudniające na podstawie umowy aktywizacyjnej pomoce domowe, - inne podmioty wypłacające należności z tytułu praw majątkowych.

 

PIT-8AR
(ryczałt)

Składana jest w celu wykazania przez podatnika zaliczki jaką pobierał on na zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych w szczególności od: - odsetek, - dywidend, - wygranych w grach i konkursach, - ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej.

 

PIT-14
(spółdzielnie i bank - kasy mieszkaniowe)

Informacja o wysokości wycofanego ze spółdzielni mieszkaniowej wkładu budowlanego lub mieszkaniowego, a także o wysokości wycofanych lub przeniesionych na rzecz osób trzecich oszczędności z kasy mieszkaniowej.

PIT-16A
(karta podatkowa)

Dotyczy osób fizycznych osiągających przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej i opodatkowane kartą podatkową. PIT-16A jest deklaracją o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, jaka została zapłacona i odliczona od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego.

 

PIT-19A
(duchowni)

Deklaracja ta wykazuje wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne – zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osiągniętych przez osoby duchowne w poszczególnych kwartałach roku podatkowego.

 

PIT-28
(najem, dzierżawa)

Zeznaniem wykazujące wysokości uzyskanego przychodu, oraz wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Dotyczy ona w szczególności osób osiągających przychody z tytułu: - najmu, - dzierżawy,- prowadzących indywidualnie pozarolniczą działalność, - prowadzących indywidualnie pozarolniczą działalność w formie spółki cywilnej, - osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych.

30 kwietnia - kolejny termin złożenia rocznych rozliczeń PIT 2013

Kolejny termin złożenia rocznych rozliczeń PIT z przychodów uzyskanych w 2013 roku przypada w środę 30 kwietnia. Do złożenia zeznania podatkowego w tym terminie zobowiązani są:

 

  1. Przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach skali podatkowej (18-32%) bez pośrednictwa płatnika – na deklaracji PIT-36,


<< więcej o deklaracji PIT-36

  1. Przedsiębiorcy rozliczający się liniowo a więc opłacający podatki wyłącznie według stawki 19% niezależnie od tego, jak dużo zarobili – na deklaracji PIT-36L,


<< więcej o deklaracji PIT-36L

  1. Osoby rozliczające przychody uzyskiwane i rozliczane za pośrednictwem płatników (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, emerytury) – na deklaracji PIT-37,

 
<< więcej o deklaracji PIT-37

  1. Podatnicy prywatnie zajmujący się obrotem papierami wartościowymi lub zbywający udziały w spółkach. Osoby te zobowiązane są do rozliczenia uzyskanych dochodów na deklaracji PIT-38.


<< więcej o deklaracji PIT-38
 

  1. Podatnicy, którzy uzyskali przychody z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości oraz praw majątkowych nabytych bądź wybudowanych po 31 grudnia 2008 roku oraz obowiązani odprowadzać podatek według stawki 19% od podstawy obliczenia podatku. Podatnicy Ci winni rozliczyć się za pomocą deklaracji PIT-39.

<< więcej o deklaracji PIT-39

Iwona Maczalska
PIT.pl