2800 zł płacy minimalnej od 1 stycznia 2021 roku

Katarzyna Sudaj

Rząd przyjął rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. Rada Ministrów zdecydowała, że płaca minimalna wzrośnie o 200 zł.


Źródło: shutterstock.com

Obecnie wynagrodzenie minimalne w roku następnym jest uzgadniane w ramach tzw. Komisji Trójstronnej do 15 lipca każdego roku. Następnie Prezes Rady Ministrów obwieszcza je do 15 września tego roku w Monitorze Polskim. Dziś mija 15 września. Rada Dialogu Społecznego nie doszła do porozumienia, więc w ustawowym terminie do 15 września bieżącego roku Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie określające wysokość płacy minimalnej w 2021 roku oraz wysokość minimalnej stawki godzinowej. Wielkości te ustalono na poziomie 2800 zł brutto oraz 18,30 zł za godzinę.

Przypomnijmy, że w trakcie kampanii prezydenckiej padały obietnicy wynagrodzenia minimalnego na poziomie 3 tys. zł, a potem pierwsza propozycja rządowa z lipca wyniosła 2.716 zł.

Wynagrodzenie minimalneMinimalna stawka godzinowaObowiązuje od
2.800,00 zł18,30 zł01.01.2021
2.600,00 zł17,00 zł01.01.2020
2.250,00 zł14,70 zł01.01.2019
2.100,00 zł13,70 zł01.01.2018

Źródło: opracowanie własne PIT.pl

W rezultacie, w 2021 r. minimalne wynagrodzenie będzie stanowić 53,2 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2021 r.

» Rzecznik MŚP apeluje o zamrożenie płacy minimalnej w 2021 roku

W 2021 r. minimalne wynagrodzenie będzie wyższe o 7,7 proc. w stosunku do najniższej płacy, która obowiązuje w 2020 r.

Podwyżka dla 1,7 mln najmniej zarabiających pracowników

W Polsce najniższe wynagrodzenie otrzymuje ok. 1,7 mln osób.

Zgodnie z rozporządzeniem, w 2021 r. minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych wyniesie 18,30 zł. Oznacza to wzrost o 1,30 zł w stosunku do 2020 r. (17 zł). Podczas posiedzenia Rady Dialogu Społecznego, podwyższenie płacy minimalnej do 2,8 tys. zł poparł Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” oraz Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.

Rząd konsekwentnie poprawia sytuację pracowników, którzy otrzymują najniższe wynagrodzenie. W 2021 r. minimalna pensja wzrośnie w porównaniu do 2015 r. o 1050 zł.

Nowe stawki zaczną obowizywać od 1 stycznia 2021 r.

Płaca minimalnaKodeks pracyFormy zatrudnienia