Pobierz e-pity 2018

Wynagrodzenie minimalne

Zmiana wskaźników od 1 czerwca 2019 r.

W związku z ogłoszeniem przez GUS przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2019 r. zmianie ulegną niektóre wskaźniki podatkowe od 1 czerwca 2019 roku. Wyższe wynagrodzenie przeciętne to wyższe wynagrodzenie uczniów i zwiększenie limitu kwot, które mogą dorobić emeryci i renciści ...

Zmiana wskaźników od 1 czerwca 2019 r.

Odprawa dla przechodzącego na emeryturę

Każdemu pracownikowi przechodzącemu na emeryturę przysługuje odprawa pieniężna. Większość zatrudnionych jest uprawniona do odprawy emerytalnej na podstawie przepisów Kodeksu pracy. Natomiast pracownicy ze sfery budżetowej ...

Odprawa dla przechodzącego na emeryturę

Ewidencja rezerw na świadczenia pracownicze

Rezerwy na przyszłe świadczenia na rzecz pracowników są dokonywane w postaci biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Celem ich tworzenia jest zapewnienie kompletności kosztów przypadających na dany rok obrotowy. Wśród rezerw tych można wyróżnić m.in. tytuły dotyczące niewykorzystanych urlopów, odpraw emerytalnych i rentowych czy ...

Ewidencja rezerw na świadczenia pracownicze

100 proc. środków z OFE trafi na IKE

Rząd proponuje, by uczestnicy OFE mieli wolny wybór pomiędzy prywatnymi Indywidualnymi Kontami Emerytalnymi, a przekazaniem do ZUS. Środki z OFE będzie można wypłacić jednorazowo lub w ratach, bez podatku po osiągnięciu wieku emerytalnego ...

100 proc. środków z OFE trafi na IKE