14. emerytury. Dziś ZUS zrealizuje kolejne przelewy na konta emerytów i rencistów

Iwona Maczalska

5 i 6 września Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekaże kolejne przelewy z 14. emeryturami na konta emerytów i rencistów. W tych terminach czternastkę otrzyma nawet 1,3 mln osób.

» Kiedy wypłata 14. emerytury? Nowe rozporządzenie podpisane przez Premiera

Kilka dni temu informowaliśmy o harmonogramie wypłat 14. emerytur w 2023 roku. Pierwsze przelewy zostały zrealizowane już 1 września. Kolejne zostaną przekazane na konta emerytów i rencistów już 5 i 6 września. To nie będzie jednak koniec wypłat tzw. czternastek. 

5 i 6 września kolejne przelewy do emerytów z 14. emeryturą

Źródło: shutterstock

Harmongram wypłat 14. emerytów 2023

Zgodnie z zapowiedziami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, pierwsze przelewy z 14. emeryturą zostały zrealizowane 1 września.

Kolejne terminy płatności nastąpią:

  • 5 września,
  • 6 września,
  • 10 września,
  • 15 września,
  • 20 września,
  • 25 września.

Oznacza to, że wszyscy emeryci i renciści powinni uzyskać swoje 14. emerytury najpóźniej do końca września. Jak tłumaczy ZUS ,,Pamiętaj, nie musisz składać żadnych wniosków. ZUS wypłaci dodatkowe roczne świadczenie z urzędu razem z Twoją emeryturą albo rentą”.

» 14. emerytura 2023. Kiedy i jaka kwota na rękę dla emeryta?

 

Komu ZUS wypłaci 14. emeryturę?

Jak tłumaczy Zakład Ubezpieczeń Społecznych ,,Dodatkowe świadczenie otrzymają osoby, które na ostatni dzień sierpnia mają prawo do emerytury, renty lub innego świadczenia długoterminowego z ZUS. Każdemu przysługuje tylko jedna czternastka, a w przypadku renty rodzinnej kwota zostanie podzielona równo między wszystkich uprawnionych. Czternastki nie otrzymają osoby ze świadczeniem zawieszonym na dzień badania prawa do niej, np. z powodu przekroczenia limitów dorabiania.

Czternasta emerytura w wysokości 2650 zł brutto zostanie wypłacona osobom, które pobierają świadczenia wynoszące do 2900 zł brutto. Powyżej 2900 zł brutto działać będzie zasada złotówka za złotówkę. Aby prawo do dodatkowego świadczenia przysługiwało, musi ono wynosić co najmniej 50 zł. Oznacza to, że czternastkę otrzymają osoby, których emerytura lub renta nie przekracza 5500 zł brutto".

 

14. emerytura pomniejszona o składkę zdrowotną i podatek PIT

Każda emerytura wypłacona na konto emeryta czy rencisty zostanie pomniejszona o składkę zdrowotną w wysokości 9% oraz podatek PIT. Jak informuje jednak ZUS ,,Czternastka będzie wolna od innych potrąceń, np. zajęć komorniczych. Nie będzie się także wliczać do dochodu przy ubieganiu się o pomoc społeczną, alimenty czy 500 plus dla osób niesamodzielnych".

EmeryturyZUS