14. emerytura z podatkiem PIT i składką zdrowotną. Ile na rękę dostaną emeryci?

Iwona Maczalska

Od przyszłego roku emeryci i renciści będą otrzymywać czternastą emeryturę w formie stałej, corocznej. Świadczenie to nie będzie zwolnione z podatku PIT i składki zdrowotnej. Jaka wysokość 14. emerytury trafi do rąk emerytów i rencistów?

» Waloryzacja składek. Niektóre osoby z wyższą emeryturą nawet o kilkaset złotych

19 lipca 2023 r. Prezydent Andrzej Duda złożył swój podpis na ustawie z dnia 26 maja 2023 r. o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Dzięki ustawie 14-sta emerytura będzie wypłacana emerytom i rencistom w formie stałej. Jaka kwota czternastej emerytury zostanie wypłacona emerytom i rencistom?

Ile na rękę 14. emerytury w 2024 roku?

Źródło: shutterstock

Czternastka z podatkiem i składką ZUS

Rok 2024 nie będzie pierwszym, w którym emeryci i renciści otrzymywali tzw. 14. emerytury. Wówczas jednak były one decyzją resortu finansów zwolnione z podatku.

Za sprawą najnowszej ustawy od 2024 roku będzie inaczej. 14. emerytura będzie wypłacana w formie corocznej, jednak emeryci i renciści będą zmuszeni zapłacić od niej nie tylko podatek PIT, lecz również składkę zdrowotną. W myśl bowiem nowych zapisów ustawy od 14. emerytury pobierana będzie składka na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9 proc. oraz podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości PIT 12 proc..

 

Ile na rękę 14. emerytury?

Wysokość wypłacanej emerytom 14-stej emerytury uzależniona będzie od wysokości otrzymywanego przez emeryta lub rencistę świadczenia głównego. W przypadku świadczeń nieprzekraczających 2900 zł kwota 14. emerytury równać się będzie najniższej emeryturze obowiązującej w danym roku kalendarzowym, czyli wysokości świadczenia obowiązującego od 1 marca (1588,44 zł w 2023 roku). 

W przypadku przekroczenia progu 2900 zł brutto emerytowi zostanie wypłacona kwota najniższej emerytury, pomniejszona o kwotę różnicy pomiędzy kwotą wysokości świadczenia głównego, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, a kwotą 2900 zł. W ustawie dodano jednak zapis, że kwota 14. emerytury nie może być niższa niż 50 zł.

Ile zatem na rękę tzw. czternastki uzyskają emeryci i renciści? Jak wylicza gazetasenior.pl ,,W praktyce wysokość 14. emerytury będzie mieścić się w przedziale od 1588,44 zł brutto do 50 zł brutto, odpowiednio od ok. 1445 zł netto do 39 zł na rękę".

 

Dla kogo 14. emerytura?

Tzw. czternastka nie będzie przysługiwała wszystkim emerytom i rencistom. Szczegółową listę osób, które będą mogły z niej skorzystać wskazaliśmy w artykule ,, 14. emerytura na stałe od 2024 roku? Tak, ale z warunkami i limitami”.

EmeryturyPodatek PITSkładka zdrowotnaHOT