14-dniowy urlop wypoczynkowy. Obowiązek pracownika, czy przymus pracodawcy?

Iwona Maczalska

Za kilka dni zaczynają się wakacje. Pracownicy wraz ze swoimi rodzinami zaczną udawać się na dlugo wyczekiwane urlopy. Czy pracownik sam może decydować o długości urlopu? Czy musi obowiązkowo udać się na długie, aż 14-dniowe wolne? 

Wielu pracowników planuje już swoje letnie urlopy. Nie każdy urlop musi być długi. Niekiedy pracownik potrzebuje wykorzystać zaledwie dwa, bądź trzy dni wolnego. Zdarza się jednak, że pomimo iż pracownik zaplanował wyłącznie kilkudniowy wakacyjny wypoczynek, jest zmuszany do urlopu wypoczynkowego w wymiarze aż 14 dni. Co na to przepisy prawa pracy i Państwa Inspekcja Pracy?

Wakacje 2023. 14-dniowy urlop

Źródło: shutterstock

Urlop wypoczynkowy w wymiarze 14 dni. Co na to KP?

W myśl przepisów Kodeksu Pracy każdemu pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwalnego, co ważne – płatnego urlopu wypoczynkowego (art. 152. § 1.). Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów, który ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy (Art. 163. § 1.). Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. W takim jednak przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych (Art. 162.).

Obowiązek wykorzystania 14-dniowego urlopu. Co na to PiP?

Do wspomnianego obowiązku pracowniczego odniosła się Państwowa Inspekcja Pracy. Jak twierdzi PIP ,,Zgodnie z art. 162 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. W takim jednak przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. Do dni tych zalicza się zarówno dni pracy pracownika jak i dni dla niego wolne od pracy bez względu na tytuł, z uwagi na który pracownik korzysta z tych dni wolnych od pracy. Celem urlopu wypoczynkowego jest regeneracja sił po pracy. Podzielenie przysługującego wymiaru urlopu wypoczynkowego na krótkie, kilkudniowe odcinki, nie zrealizowałoby w pełni tego założenia, a zatem obie strony stosunku pracy powinny dążyć do zapewnienia pracownikowi odpowiedniego okresu wypoczynku. W świetle powyższego pracownik ma obowiązek wykorzystać urlop wypoczynkowy w ten sposób, że jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych”.

Oznacza to, że działania pracodawców są zgodne z obowiązującym prawem. Pracownik zobowiązany jest w taki sposób zaplanować swój urlop wypoczynkowy, by co najmniej jedna z jej części wynosiła 14 dni kalendarzowych.

 

14-dniowe wolne od pracy. Zachętą dofinansowanie z ZFŚS

Choć pracownik zobowiązany jest do wykorzystania 14-dniowego wolnego, to pracodawcy stosują skuteczne do tego zachęty. Jednym z nich jest uzyskanie dofinansowania do wypoczynku, wyplacanego ze środków ZFŚS firmy. Warunkiem jego uzyskania jest często wykorzystanie własnie 14-dniowego urlopu wypoczynkowego oraz nieposiadanie zaległego urlopu za lata ubiegłe. 

UrlopKodeks pracyHOT