Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

13 lipca 2020 r. upływa termin zgłoszenia informacji do CRBR

Ewelina Czechowicz 01.07.2020 07:44 (aktualizacja: )

13 lipca 2020 r. upływa termin na zgłoszenie informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR).

MF dało jeden dzień więcej na zgłoszenia do CRBR. Do wtorku 14 lipca

A jednak do 17 lipca - z powodu kłopotów technicznych

Obowiązek zgłoszenia mają spółki, które zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) przed dniem wejścia w życie przepisów o CRBR, tj. przed 13 października 2019 r. Spółki, które zostały wpisane do KRS po 13 października 2019 r., mają obowiązek zgłaszać dane do CRBR nie później niż w terminie 7. dni od dnia wpisu do KRS.

Dane do CRBR zgłaszają:

  • spółki jawne,
  • spółki komandytowe,
  • spółki komandytowo-akcyjne,
  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
  • spółki proste spółek akcyjnych (od 1 marca 2021 r.)
  • spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623).

Jak zgłosić dane do CRBR?

Zgłoszenie danych do CRBR jest bezpłatne i odbywa się wyłącznie elektronicznie na stronie rejestru CRBR crbr.podatki.gov.pl 

CRBR tylko elektroniczne zgłoszenia online

Źrodło: Twitter MF

CIT