Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

1% podatku z PIT przekażesz również w deklaracji majowej

Piotr Szulczewski 15.04.2020 09:14 (aktualizacja: )

Przedłużony termin rozliczeń osób fizycznych nie zawierał możliwości przekazania 1% podatku na organizację pożytku publicznego. Utrudniało to podatnikom rozliczenie i sugerowało, aby rozliczenia dokonać do końca kwietnia. Jeśli jednak przepisy dotyczące tej kwestii zawarte w drugiej odsłonie tarczy antykryzysowej zostaną uchwalone w obecnym kształcie, to obecnie istniejąca luka zniknie.

Kwotę równą 1% należnego podatku podatnika, zgodnie z obowiązującymi przepisami, można przekazać na podstawie terminowo złożonej deklaracji podatkowej lub na podstawie korekty złożonej terminowo deklaracji. Warunkiem jest jednak, że korekta zostanie złożona nie później niż w terminie miesiąca po upływie terminu rozliczeń.

Przepisy przesuwające daty rozliczeń podatkowych, zawarte w ustawie antykryzysowej wskazywały, że deklaracja na podatek dochodowy od osób fizycznych złożona do 1 czerwca 2020 r. nie powoduje kary po stronie podatnika. Nie oznacza to jednak, że taka deklaracja jest złożona terminowo. Wprowadzony przepis usuwał jedynie karalność nieterminowego rozliczenia, uznając jednak, że PIT został złożony ze zwłoką.

To opóźnienie powodowało, że nie byłoby możliwe przekazanie 1% podatku ani z deklaracji PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39 ani w oświadczeniu PIT-OP złożonych w okresie 1 maja - 1 czerwca, ani z korekcie takich deklaracji.    

Tarcza antykryzysowa 2.0, czyli 1% dla dobroczynności

Zgodnie z przepisami projektu ustawy z dnia 9 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, kwotę na rzecz organizacji pożytku publicznego naczelnik urzędu skarbowego przekazuje również na podstawie wniosku wypełnionego w:

  • zeznaniu podatkowym złożonym do dnia 1 czerwca 2020 r. albo w korekcie tego zeznania złożonej do dnia 30 czerwca 2020 r.;
  • oświadczeniu PIT-OP, złożonym do dnia 1 czerwca 2020 r.

Przegłosowanie przepisów w obecnym kształcie zapewni podatnikom prawo wyboru właściwej organizacji, na rzecz której przekazany ma być 1% podatku również w czerwcu i korekcie złożonej do 30 czerwca.

Co więcej - korekta nie musi wynikać z zeznania złożonego terminowo (do 30 kwietnia), lecz również zeznania złożonego w okresie 1 maj - 1 czerwiec.

Organy podatkowe mają mniej czasu na dofinansowanie OPP

Przesunięciu nie uległy natomiast przepisy, które regulują ostateczny termin na przekazanie 1% podatkuorganizacjom pożytku publicznego, wskazanym przez podatników. Nadal naczelnik urzędu skarbowego przekazuje je w terminie od maja do lipca roku następującego po roku podatkowym, za który składane jest zeznanie podatkowe. Zakładając, że ostateczna kwota do przekazania będzie znana 30 czerwca, organy podatkowe będą miały zaledwie miesiąc na weryfikację kwot i dokonanie odpowiednich przelewów wspierających dobroczynność.

1 procent dla OPPRozliczenie rocznePIT-37PIT-36