1 procent dla OPP

Czy 1 proc. podatku z PIT złożonych w maju trafi do OPP?

„Tarcza” umożliwiła osobom fizycznym złożenie zeznania podatkowego o miesiąc później (do 31 maja), ale tylko w taki sposób, że złożenie go między 30 kwietnia a 31 maja będzie traktowane jako złożenie tzw. „czynnego żalu”. W tej sytuacji nie wiadomo, czy wskazanie w takich majowych deklaracjach organizacji pożytku będzie skuteczne i czy trafi do niej 1% ...

Czy 1 proc. podatku z PIT złożonych w maju trafi do OPP?

1% podatku dla OPP w usłudze Twój e-PIT

Podatnicy rozliczający się za pośrednictwem usługi Twój e-PIT mają możliwość przekazania 1% podatku na rzecz dowolnej organizacji OPP. W usłudze Twój e-PIT podatnik będzie miał automatycznie wskazaną organizację, której przekazał 1% swojego podatku w roku ubiegłym. 1% podatku przekażą także emeryci i renciści ...

1% podatku dla OPP w usłudze Twój e-PIT

Opodatkowanie fundacji i stowarzyszeń

Stowarzyszenia i fundacje w zakresie zasad opodatkowania podlegają ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Ze względu na specyfikę prowadzonej działalności ustawodawca przewidział dla nich jednak wiele zwolnień i udogodnień ...

Opodatkowanie fundacji i stowarzyszeń

1% podatku na rzecz OPP a ochrona danych osobowych

Organizacja pożytku publicznego jest uprawniona do przetwarzania danych darczyńcy i jednocześnie jest odpowiedzialna m.in. za właściwe ich wykorzystywanie, udostępnianie czy zabezpieczanie. Jednak nie ma jednak żadnych podstaw prawnych do udostępnienia danych darczyńców osobom obdarowanym, chyba że ...

1% podatku na rzecz OPP a ochrona danych osobowych