Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Jak przekazać 1% podatku w usłudze Twój e-PIT?

Ewelina Czechowicz

Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że w 2020 r. Polacy, rozliczając się z podatku dochodowego, wpłacili na konta organizacji pożytku publicznego prawie 907 mln zł. Z roku na rok rośnie nie tylko ilość przekazanych pieniędzy, ale też liczba beneficjentów starających się o te środki. W ostatnim roku środki otrzymało 8743 OPP. Jak przekazać 1% podatku organizacją pożytku publicznego?

Od 2004 r. Polacy mogą przekazywać 1 proc. podatku dochodowego na wybraną organizację pożytku publicznego. Choć podatników przekazujących swoją część daniny przybywa z każdym rokiem, to liczba beneficjentów też jest niemała. Organizacje zachęcają do przekazywania 1%, a coraz więcej podatników korzysta z tej możliwości.

Jak przekazać 1% na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) w usłudze Twój e-PIT?

W PIT przygotowanym przez urząd skarbowy podatnik, który przekazywał 1 % latach ubiegłych ma wskazaną OPP, której przekazał 1% swojego podatku w roku ubiegłym (o ile dana OPP znajduje się nadal w Wykazie OPP, które mają prawo do otrzymania 1% podatku należnego).

Jeżeli OPP nie znajduje się w wykazie, pozycja dotycząca OPP będzie pusta.

1% dla innej organizacji niż rok wcześniej

Podatnik na każdym etapie rozliczenia może wprowadzić zmiany w PIT, przygotowanym przez urząd skarbowy, w tym również dotyczące zmiany nr KRS OPP, której chce przekazać 1% podatku.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity 2022.

Nie musisz znać się na PIT-ach. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku.

Numer KRS OPP jest na głównym ekranie usługi, zaraz po zalogowaniu się do niej. Jest tam też widoczna opcja zmiany. W sytuacji kiedy w wykazie nie ma już organizacji, której był przekazywany 1 % naszego podatku opcja ta jest pusta. W tym wypadku należy wybrać KRS innej OPP.Zeznanie podatkowe przygotowane w usłudze Twój e-PIT za 2020 r. jest dostępne od 15 lutego do 30 kwietnia 2021 r. Zeznania sporządzone przez urząd skarbowy w usłudze Twój e-PIT będą udostępnione wyłącznie w Internecie. Podatnik – podobnie jak w poprzednich latach – może złożyć PIT w formie papierowej. Takie zeznanie, które podatnik sporządzi samodzielnie i wskaże w nim wybraną przez siebie OPP, będzie wiążące dla urzędu skarbowego.

Stan epidemii a 1 % dla organizacji pożytku publicznego

Jak informuje resort finansów, jeżeli do 31 marca 2021 r. nie zostanie odwołany stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19, przekazanie kwoty 1% podatku należnego nastąpi na wniosek podatnika złożony w zeznaniu lub korekcie zeznania lub w oświadczeniu PIT-OP również w przypadku, gdy zostanie ono złożone po 30 kwietnia 2021 r. nie później jednak niż do 31 maja 2021 r.

1 procent dla OPPRozliczenie roczneWspólne rozliczenie PITTwój e-PITPIT-36PIT-37Podatek PIT