Usługi taxi – VAT ryczałtem

Podatnik prowadzący działalność w zakresie przewozu osób taksówkami ma prawo rozliczyć podatek VAT na zasadach szczególnych – ryczałtem. Forma ta nie pozwala na odliczanie podatku VAT od nabywanych towarów i usług, jednak obniża standardową stawkę 23% VAT do stawki ryczałtowej 4%.

Wybór stawki ryczałtowej wymaga złożenia aktualizującego VAT-R (samo CEiDG-1 składane w chwili rejestracji nie wystarczy) i wskazanie formy ryczałtowej. Zgłoszenie musi nastąpić na piśmie (aktualizacja VAT-R) w terminie do końca miesiąca poprzedzającego okres, w którym podatnik ma zamiar rozpocząć rozliczenia ryczałtowe.

Podatnik miesięcznie – do 25 dnia miesiąca następnego zamiast VAT-7 składa VAT-12. W trakcie zawieszenia działalności podatnicy nie mają obowiązku składać tej deklaracji uproszczonej.

Prawo do ryczałtu nie przysługuje podatnikom prowadzącym usługi taksówek bagażowych lub usługi wynajmu samochodu z kierowcą.

Wybór formy ryczałtu powoduje konieczność rozliczania się w tej formie przez co najmniej 12 miesięcy. Podatnik, który wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu, może zrezygnować z tej formy opodatkowania, nie wcześniej jednak niż po upływie 12 miesięcy, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego nie będzie rozliczał się w formie ryczałtu (aktualizacja VAT-R).

Deklaracje uproszczone nie ograniczają obowiązków ewidencyjnych taksówkarzy. Ewidencje VAT oraz dla celów podatku dochodowego prowadza oni standardowo jak inni podatnicy.

Uwaga ! Taksówki a inna działalność gospodarcza

Rozliczania ryczałtem usług taksówek nie musi być jedyną formą działalności świadczoną przez taksówkarza. Może on rozliczać się z pozostałej działalności na zasadach ogólnych, w tym posiadać prawo odliczania podatku VAT, a w zakresie usług taksówkami osobowymi – stosować ryczałt 4%.

Optymalizacja

Taksówkarz może w pierwszym roku prowadzenia działalności zastosować zasady ogólne rozliczeń VAT- kupić auto, odliczyć podatek w związku z zakupem auta. Z racji tego, że w przypadku pojazdu innego niż ciężarowy odliczenie VAT od paliwa nie będzie możliwe – po wykorzystaniu limitu 6000 zł VAT z faktury otrzymanej za kupno pojazdu podatnik może przejść na ryczałt – i oszczędzić do 19% podatku VAT (23% - 4% = 19%). Pełne wykorzystanie takiej formy działania powinno zostać poprzedzone w jego przypadku planowaniem podatkowym (sprawdzeniem, co tak naprawdę będzie dla niego najkorzystniejsze podatkowo).


Kasa fiskalna i inne ewidencje

W zakresie kas fiskalnych, taksówkarze nie mogą korzystać ze zwolnienia w ich stosowaniu do kwoty obrotu na rzecz osób fizycznych 20.000 rocznie. Rozpoczęcie tej formy działalności od razu zobowiązuje do zamontowania kasy fiskalnej w taksówce.

Uwaga ! Warunki szczególne dotyczące kas fiskalnych

W przypadku kasy o zastosowaniu specjalnym przeznaczonej do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu usług przewozu osób i ładunków taksówkami:

 • kasa, w miejsce wbudowania wyświetlacza kasy może współpracować z zespołem opłat lub zespołem dopłat taksometru dla zapewnienia realizacji funkcji odczytu wartości usługi zewidencjonowanej przez kasę;
 • kasa, w miejsce zasilania musi posiadać zasilanie z instalacji pojazdu samochodowego oraz wewnętrzne zasilanie akumulatorowo-bateryjne, które powinno zapewniać uzyskanie wydruku minimum 20 paragonów fiskalnych, średnio każdy o zawartości 20 wierszy druku, w czasie 8 godzin od momentu zaniku zasilania z instalacji pojazdu samochodowego;
 • kasa musi również odpowiadać następującym kryteriom:
  • być połączona z taksometrem w sposób nierozłączny lub przez system złącza zabezpieczonego przed ingerencją użytkownika kasy lub osób trzecich, zapewniający transmisję danych rejestrowanych przez taksometr do kasy, a odłączenie lub uszkodzenie kasy uniemożliwiające jej działanie musi powodować blokadę działania taksometru najpóźniej po wykonaniu operacji kończących kurs,
  • w zakresie sposobu plombowania uwzględniać również wymagane odrębnymi przepisami systemy zabezpieczeń taksometrów,
  • w przypadku kas wyposażonych we wspólną z taksometrem płytę główną - posiadać rozwiązania konstrukcyjne umożliwiające przeprowadzenie czynności fiskalizacji kasy jedynie przez serwisanta kas, przy czym wykonanie tych czynności powinno być możliwe bez naruszenia cech legalizacji lub cech zabezpieczających umieszczonych na taksometrze.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

 • data utworzenia: 24-05-2012
 • data modyfikacji: 01-06-2015