Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Kuśnierz - Stawki VAT

06.10.2006 10:00 (aktualizacja: )

Od 1 października 2006r. rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług obniża stawkę VAT do 7% na niektore usługi, w tym na usługi kuśnierskie.

Przypomnijmy, rozporządzenie to obniża stawkę VAT m.in. w stosunku do usług w zakresie napraw odzieży i wyrobów włókienniczych użytku domowego (PKWiU 52.74.11-00).

Obniżka VAT dotyczy usług kuśnierskich zaliczanych właśnie do tego grupowania PKWiU.

Zgodnie z pkt 5.3.3. objaśnień do PKWiU, czynności o charakterze naprawczym, remontowym i konserwacyjnym klasyfikowane są w odpowiednich podkategoriach, wyodrębnionych w tym celu w ramach klas obejmujących produkcję naprawianego wyrobu (maszyny, sprzętu, urządzenia), z wyjątkami dotyczącymi m.in. naprawy artykułów użytku osobistego oraz domowego zaliczone zostały do grupy PKWiU 52.7,

W zasadzie zatem określając PKWiU należy zaklasyfikować produkcję omawianych wyrobów. Mogą to być dwojakiego rodzaju wyroby:

  • odzież wierzchnia i dodatki;
  • czapki futrzane.
PKWiUNazwa towaru/usługi
18.30.12Odzież, dodatki odzieżowe oraz inne wyroby wykonane ze skór futerkowych (z wyjątkiem nakryć głowy)
18.30.12-31.00Artykuły odzieżowe i dodatki do ubiorów ze skór futerkowych, dziecięce
18.30.12-32.00Odzież futrzana damska lub dziewczęca
18.30.12-33.00Odzież futrzana męska lub chłopięca
18.30.12-34.00Wyroby odzieżowe i dodatki odzieżowe (z wyjątkiem nakryć głowy) ze skór futerkowych
18.30.12-90.00Wyroby ze skór futerkowych, gdzie indziej nie sklasyfikowane (oprócz nakryć głowy)

Zgodnie z objaśnieniami do działu 18 „odzież i wyroby futrzarskie”, dział ten obejmuje futra i wyroby futrzarskie, ale nie obejmuje reperacji odzieży, sklasyfikowanej w klasie 52.74.

Zgodnie z objaśnieniami do podklasy 52.74.Z PKD (tożsamej z PKWiU 52.74), podklasa ta obejmuje m.in. naprawę i przeróbki odzieży.

PKWiUNazwa towaru/usługi
52.74.11-00.00Usługi w zakresie napraw odzieży i wyrobów włókienniczych użytku domowego

Zgodnie z objaśnieniami do podklasy 18.30.Z PKD, podklasa ta (PKD 18.30 czyli również PKWiU 18.30) nie obejmuje czapek futrzanych oraz  produkcji dodatków do odzieży ze skór futerkowych, sklasyfikowanych w 18.24.Z, czyli w PKWiU 18.24. W ramach tego grupowania dziesiątkowego należy również klasyfikować naprawę czapek futrzanych, gdyż nie jest to odzież, o której mowa w PKWiU 52.74.

PKWiUNazwa towaru/usługi
18.24.43-33.00Kapelusze i inne nakrycia głowy ze skór futerkowych

Zgodnie z poz. 22 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. Zm.), Usługi określone PKWiU 52.74.11-00.00 korzystają z preferencyjnej stawki VAT 7%. W pozostałym zakresie będzie to 22%.

To są te same usługi, które do 31 grudnia 2005r. korzystały ze stawki 7% na podstawie § 39 cyt. rozporządzenia.

Zatem:

  • szycie odzieży futrzanej ze skór futerkowych naturalnych (nie sztucznych) powierzonych przez klienta (nie firma) – klasyfikujemy jako produkcję odzieży (VAT 22%);
  • przeróbki futer naturalnych np. z futra z lisów na kurtkę – jako przeróbkę odzieży (VAT 7%);
  • reperacje przetarć, skrócenia i zdłużenia, naprawki, wymiana podszewki, itd odzieży futrzanej ze skór naturalnych – w zależności od sytuacji jako naprawę odzieży (VAT 7%) (wymiana podszewki, reperacja przetarć) albo jako produkcję wyrobu (być może zdłużenie, ale w zależności od sytuacji może to być też naprawa, VAT 7%); zależy to od sytuacji: czy produkujemy nowy wyrób na bazie starego (stary = materiał wyjściowy VAT 22%), czy też dokonujemy naprawy (VAT 7%);
  • zmiana kołnierza, dorobienie mankietów itd, - również raczej jako produkcję, z zastrzeżeniem, iż może to być naprawa (gdy kołnierz czy mankiet był uszkodzony, a nie gdy dodano nowy dodatkowo); ogólnie wymiana to naprawa (VAT 7%) a dodanie nowego może być produkcją, jednak gdy dodajemy niewielki element, to raczej przeróbka (VAT 7%);
  • uszycie odzieży futrzanej na indywidualne zamówienie klienta (nie firmy) ze skór futerkowych naturalnych zleceniobiorcy czyli naszej firmy – również jako produkcję (nie ma znaczenia, czy zamówienie jest indywidualne, czy hurtowe, VAT 22%).

Artur M. Brzeziński

  • data utworzenia: 06-10-2006
  • data modyfikacji: 01-06-2015