Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Towary używane definicje - Stawki VAT

29.07.2005 10:00 (aktualizacja: )

Z dniem 1 stycznia 2014 r. wyeliminowana została z ustawy o VAT definicja towarów używanych dla celów stosowania zwolnienia z podatku VAT dostawy takich towarów będących ruchomościami, jeżeli podatnik przy nabyciu nie posiadał prawa odliczenia podatku VAT, których okres używania przez podatnika dokonującego ich dostawy wyniósł co najmniej pół roku po nabyciu prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel.

Obecnie dostawa towarów używanych przy których nabyciu nie przysługiwało prawo odliczenia VAT podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Wyjątkowo, dostawa nieodpłatna zrównana z odpłatną towarów, przy której nabyciu nie przysługiwało prawo odliczenia podatku, nie podlega pod podatek VAT.

Nadal zwolniona z opodatkowania pozostaje dostawa samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych przez podatników, którym przy ich nabyciu przysługiwało prawo odliczenia podatku VAT w 50% lub 60%, nie więcej niż odpowiednio 5000 zł lub 6000 zł.

Dla celów opodatkowania VAT-marża, przez towary używane rozumie się: ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie, inne niż będące przedmiotami kolekcjonerskimi i dziełami sztuki oraz inne niż metale szlachetne lub kamienie szlachetne (CN 7102, 7103, 7106, 7108, 7110, 7112), (PKWiU 24.41.10.0, 24.41.20.0, ex 24.41.30.0, ex 32.12.11.0, ex 32.12.12.0 i 38.11.58.0).

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 29-07-2005
  • data modyfikacji: 01-06-2015