Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Komis: zmiany prawa - Stawki VAT

14.06.2005 10:00 (aktualizacja: )

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług umowa komisu jest opodatkowana na innych zasadach podatkiem dochodowy, a na innych podatkiem VAT.

Dla celów podatku dochodowego komis jest usługą, w związku z czym komisant (prowadzący komis) wystawia komitentowi (sprzedawcy) notę obciążeniową (ewentualnie rachunek) za wykonaną usługę.

Dla celów podatku VAT komis jest związany z dostawą towarów, w związku z czym komitent wystawia komisantowi fakturę w związku z przekazaniem towaru do komisu, a komisant wystawia fakturę nabywcy przy sprzedaży towaru nabywcy.

Do 30 kwietnia 2004r. komis dla celów podatku VAT był usługą, toteż faktura za usługę była wystawiana przez komisanta po dokonaniu sprzedaży towaru. Również komitent rozliczał podatek VAT od sprzedanego towaru w dacie jego sprzedaży.

W okresie od 1 maja 2004r do 31 maja 2005r. obowiązek podatkowy w komisie powstawał z chwilą wystawienia przez komitenta faktury komisantowi, co powinno nastąpić w terminie 7 dni od daty przekazania towarów w komis, względnie do 7 dnia następnego miesiąca, jeżeli komitent i komisant pozostają w ciągłej współpracy. Takie zasady spowodowały zaprzestanie zawierania umów komisu w celu obejścia przepisów o VAT (w celu opóźnienia momentu powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT).

Od 1 czerwca 2005r. w komisie obowiązek podatkowy powstanie w dacie otrzymania zapłaty od komisanta, nie później niż w terminie 30 dni od daty dokonania sprzedaży przez komisanta. Zatem niezależnie od wystawienia faktury podatek VAT komitent zapłaci dopiero po sprzedaży towaru przez komisanta.

Procedura postępowania

Obecnie procedura dokumentowania komisu wygląda następująco:

 1. komitent wydaje towar komisantowi
 2. komitent wystawia komisantowi fakturę potwierdzającą dostawę towarów
 3. komisant odlicza VAT wynikający z faktury
 4. komisant dokonuje sprzedaży towarów
 5. komisant wystawia fakturę nabywcy towarów
 6. u komisanta powstaje obowiązek podatkowy VAT z tytułu sprzedaży towarów
 7. komisant wystawia notę obciążeniową za usługę komisu komitentowi (ewentualnie rachunek)
 8. u komisanta powstaje obowiązek podatkowy w podatku dochodowym z tytułu świadczenia usługi komisu
 9. komitent płaci komisantowi za usługę komisu (najczęściej przy potrąceniu wynagrodzenia z ceny za towar)
 10. komisant płaci komitentowi za towar
 11. u komitenta powstaje obowiązek podatkowy VAT z tytułu przekazanie towaru w komis.

Dla celów podatku VAT komitent wystawia fakturę komisantowi, a komisant nabywcy, jednak tych operacji nie należy ujmować w ewidencjach prowadzonych dla celów podatku dochodowego. Dla celów podatku dochodowego komisant wystawia komitentowi notę obciążeniową (ewentualnie rachunek) za wykonaną usługę, a komitent księguje przychód na podstawie dokumentów sprzedaży przekazanych mu przez komisanta (w cenie netto sprzedaży nabywcy). Tych z kolei operacji nie należy ujmować w ewidencjach VAT. Rozliczenia podatku dochodowego i VAT przebiegają całkowicie niezależnie.

Artur M. Brzeziński

 • data utworzenia: 14-06-2005
 • data modyfikacji: 01-06-2015