Zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej, potrzebny numer konta

Ewelina Czechowicz

Do 22 maja 2023 r. przedsiębiorcy muszą rozliczyć w ZUS składkę zdrowotną za 2022 r. Ci, którym z rozliczenia wynika nadpłata, mają prawo do złożenia wniosku o jej zwrot. Na wysłanie wniosku jest nie wiele czasu, termin wysyłki upływa już 1 czerwca, a bez numeru konta w systemie PUE wysyłka jest niemożliwa

Płatniku sprawdź, czy na PUE ZUS dodałeś numer konta

Przedsiębiorcy, którzy dotąd nie ujawnili numeru konta w ZUS, mogą spotkać się z trudnościami związanymi z wysyłką wniosku o zwrot składki zdrowotnej.

Zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej, potrzebny numer konta

Źródło: PUE ZUS

Zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej, potrzebny numer konta

Źródło: Shutterstock

ZBA/ZFA – wniosek z aktualizacją konta bankowego

Ci z przedsiębiorców, którzy chcą odzyskać nadpłaconą składkę zdrowotną muszą wcześniej złożyć w ZUS druk ZBA/ZFA. Druk składają osoby, które dotąd nie wskazały konta bankowego na PUE ZUS. Dodany numer bankowy w ZUS jest niezbędny do wysyłki wniosku o zwrot nadpłat. We wniosku nie można ręcznie wskazać numeru rachunku bankowego.

Wniosek o zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej

Źródło: PUE ZUS

Dopiero po zaktualizowaniu lub dodaniu aktualnego numeru rachunku bankowego, możliwa jest wysyłka wniosku o zwrot nadpłaty.

Wniosek RZS-R o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej za 2022 r. - PIT.pl

Kiedy zwrot składki zdrowotnej za 2022 r.?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokona zwrotu na rachunek bankowy zapisany na koncie płatnika składek do 1 sierpnia, pod warunkiem że na koncie ubezpieczonego nie ma zaległości w składkach. W przypadku niezłożenia wniosku nadwyżka zostanie rozliczona do końca roku.

 

ZUSRozliczenie roczneSkładka zdrowotnaHOT