Zwrot akcyzy za paliwo dla rolnika

Ewelina Czechowicz

Od 3 sierpnia rolnicy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Wnioski należy złożyć do końca sierpnia do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów.

Wnioski są przyjmowane w urzędach od 3 do 31 sierpnia, dotyczą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

Zwrot akcyzy za paliwo dla rolnika
Źródło: shutterstock.com

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT (lub ich kopie) dokumentujące zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r.

Kiedy wypłaty kwot zwrotu?

Zwrot podatku będzie wypłacany w terminie 1 - 30 października 2020 r. gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

W 2020 r. zwrot podatku akcyzowego ustalony został w wysokości 1 zł do litra zakupionego oleju napędowego.

Druki dostępne są dostępne na stronie Ministerstwa Rolnictwa.

Inne podatkiRolnik