Zwolnienie z ZUS w ramach Tarczy 8.0. Wnioski tylko do 30 kwietnia 2021

Iwona Maczalska

Płatnicy składek zainteresowani skorzystaniem ze zwolnienia ze składek ZUS w ramach Tarczy 8.0, powinni się śpieszyć. Wnioski RDZ-B7 można składać tylko do północy 30 kwietnia.

» ZUS: Ważne terminy dotyczące zwolnienia ze składek ZUS (Tarcza 8.0)

30 kwietnia mija ostateczny termin wnioskowania o zwolnienie ze składek z ZUS w ramach Tarczy 8.0. Mowa o zwolnieniu ze składek za okres grudzień 2020 roku, styczeń 2021 roku lub luty 2021 roku.

Wnioski o zwolnienie z ZUS w ramach Tarczy 8.0

Źródło: shutterstock

Wnioski do 30 kwietnia, dokumenty rozliczeniowe do 30 czerwca

Na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z 26 lutego 2021 roku, wnioski o zwolnienie ze składek ZUS w ramach Tarczy 8.0 można składać do dnia 30 kwietnia 2021 roku. Czas na złożenie dokumentów rozliczeniowych do ZUS, który jest warunkiem uzyskania zwolnienia, jest dłuższy i upływa 30 czerwca 2021 roku.

W jaki sposób składać wnioski?

Wnioski RDZ-B7 można składać wyłącznie w formie elektronicznej, poprzez Platformę Usług Elektronicznych PUE ZUS. Jeśli masz problem z odnalezieniem wniosku i poprawnym jego wypełnieniem, skorzystaj z instrukcji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczącej wypełniania wniosku RDZ-B7 dostępnej tutaj.

Kto może wnioskować o zwolnienie z ZUS?

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS za styczeń 2021 r. albo za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. albo za luty 2021 r., dostępne jest wyłącznie dla płatników z określonych branż. Płatnik ma prawo wystąpić o zwolnienie z obowiązku opłacania składek, jeśli na 30 listopada 2020 r. rodzaj jego przeważającej działalności, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, oznaczony był odpowiednim kodem. Szczegóły znajdziesz w poradniku ZUS dostępnym tutaj.

 

Zwolnienia z ZUSKoronawirus w Polsce