ZUS: wnioski o zwolnienie z opłacania składek, które trzeba złożyć do 15 marca 2021 r.

Redakcja PIT.pl

Dla części przedsiębiorców, upłwa dziś termin na złożenie wniosków o zwolnienie z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Kto jeszcze może złożyć wniosek?

Zwolnienie z opłacania składek za lipiec, sierpnień i wrześien 2020 r.

Do 15 marca 2021 r. wniosek o zwolnienie z opłacania składek mogą złożyć płatnicy, którzy na dzień złożenia wniosku:

  • mają rodzaj przeważającej działalności oznaczony kodem PKD: 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 71.11.Z, 90.03.Z, 90.04.Z (składają wniosek RDZ-B),
  • świadczą usługi oznaczone kodem PKD: 85.51.Z, 85.52.Z, 85.59, 85.60.Z na rzecz muzeów (wniosek RDZ-M),
    prowadzą muzeum (wniosek RDZ-M).
    Wniosek RDZ-B albo RDZ-M można złożyć tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień

Źródło:shutterstock

Jakie warunki trzeba spełnić?

Aby skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek płatnik musiał być zgłoszony w ZUS jako płatnik składek przed 30 czerwca 2020 r. oraz musi spełnić warunek dotyczący wysokości przychodu z przeważającej działalności.


Dla niektórych branż brak jest terminu końcowego

Aktualnie obowiązujące przepisy jak informuje ZUS nie określają w jakim terminie wnioski o zwolnienie z opłacania składek mogą złożyć płatnicy, którzy prowadzącą przeważającą działalność oznaczoną kodem 59.20.Z, 93.11.Z oraz płatnicy, którzy świadczą usługi na rzecz muzeów oznaczone kodem 79.90.A. Dlatego przedstawiciele tych branż będą mogli przekazać wnioski dopiero po nowelizacji przepisów.

Źródło: ZUS.pl

Zwolnienia z ZUSZUS