ZUS: Preferencyjne stawki za gaz dla przedsiębiorców produkujących pieczywo i wyroby cukiernicze

Redakcja PIT.pl

ZUS przypomina, że przedsiębiorcy produkujący pieczywo i wyroby cukiernicze🍞🥐, którzy wykorzystują piec gazowy, mogą liczyć na preferencyjne stawki za gaz. Zapłacą nie więcej niż 200,17 zł/MWh. Wniosek o stosowanie ceny maksymalnej paliw gazowych (RPG) można złożyć przez PUE ZUS.

Możesz skorzystać z ceny maksymalnej gazu równej 200,17 zł/MWh, jeśli do prowadzenia działalności gospodarczej, która polega na produkcji pieczywa, świeżych wyrobów ciastkarskich lub ciastek, wykorzystujesz piec ogrzewany paliwami gazowymi.

Źródło: shutterstock

Jakie warunki musisz spełnić?

Skorzystasz z preferencyjnej stawki za paliwo gazowe, jeśli:

 1. na 31 grudnia 2022 r. byłeś w jednej z następujących sytuacji:
 1. sytuacja 1:
  1. rodzaj Twojej przeważającej działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 był oznaczony kodem 10.71.Z,
  2. wynika to z rejestru REGON według stanu na 31 grudnia 2022 r.,
  3. masz status przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców [1];
 2. sytuacja 2:
  1. prowadziłeś działalność gospodarczą oznaczoną kodem 10.71.Z,
  2. wynika to z rejestru REGON według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.,
  3. przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych w jednym z dwóch miesięcy kalendarzowych poprzedzających bezpośrednio miesiąc złożenia wniosku pochodził w co najmniej 50% ze sprzedaży wyprodukowanych przez Ciebie pieczywa, świeżych wyrobów ciastkarskich lub ciastek,
  4. masz status przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców [1];
 3. sytuacja 3:
  1. prowadziłeś działalność oznaczoną kodem 10.71.Z w formie spółdzielni w rozumieniu przepisów ustawy Prawo spółdzielcze [2],
  2. wynika to z rejestru REGON według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.
 1. na dzień złożenia wniosku nie masz zaległości z tytułu:
 • zobowiązań podatkowych (lub otrzymałeś decyzję urzędu skarbowego w sprawie spłaty zadłużenia i terminowo opłacasz raty albo korzystasz z odroczenia terminu płatności),
 • składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy, Fundusz Emerytur Pomostowych lub Fundusz Solidarnościowy.

Ważne

To, czy spełniasz warunek dotyczący prowadzenia działalności oznaczonej kodem PKD 10.71.Z, ocenimy na podstawie danych z rejestru REGON według stanu na 31 grudnia 2022 r.

Stosowanie ceny maksymalnej paliw gazowych stanowi pomoc de minimis.

 

Więcej o tym, co możesz zyskać oraz jak złożyć wniosek znajdziesz w poradniku ZUS dostępnym tutaj. 

Źródło: ZUS.pl

Inne podatkiZUS