ZUS: Odroczenie terminu płatności składek nadal dostępne dla przedsiębiorców

Iwona Maczalska

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że przedsiębiorcy nadal mogą wnioskować o odroczenie terminu płatności składek ZUS. Wniosek o odroczenie należy złożyć za pośrednictwem platformy PUE. Aby uniknąć konieczności płacenia odsetek za zwłokę, warto złożyć wniosek w odpowiednim terminie.

» Składki ZUS obowiązujące w 2021 roku

Większość przedsiębiorców nie może już skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek ZUS w ramach Tarcz antykryzysowych. Jeżeli jednak przedsiębiorca nadal znajduje się w ciężkiej sytuacji finansowej, może wnioskować do ZUS o odroczenie terminu płatności składek. Jak twierdzi ZUS ,,Odroczenie terminu płatności składek pozwala zapłacić składki w późniejszym terminie”.

Odroczenie terminu płatności ZUS

Źródło: twitter.com/zus_pl

Odroczenie terminu płatności ZUS - warunki

Przedsiębiorcy, którzy w wyniku pandemii COVID-19 mają trudności w terminowym opłacaniu składek ZUS, nadal mogą wnioskować o odroczenie terminu płatności, co pozwala im na uniknięcie konieczności pokrywania odsetek za zwłokę. Odroczenie terminu płatności dotyczy zarówno składek opłacanych za przedsiębiorcę, jak i na ubezpieczenie osób zatrudnionych. Możliwość odroczenia terminu płatności dotyczy jednak wyłącznie składek należnych za okres od stycznia 2020 roku. Jak twierdzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych ,, Aby skorzystać z ulgi musisz być płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Nie ma znaczenia od kiedy prowadzisz działalność. Nie ma też znaczenia wielkość Twojego przedsiębiorstwa”.

» Składki ZUS w styczniu 2021 roku – w starej, czy nowej wysokości?

Kiedy złożyć wniosek by nie płacić odsetek za zwłokę

Przedsiębiorcy zainteresowani odroczeniem terminu płatności składek ZUS społecznych i zdrowotnych muszą wiedzieć, że samo złożenie wniosku nie powoduje automatycznie anulowania obowiązku pokrywania odsetek za zwłokę. Aby uniknąć konieczności opłacania odsetek należy złożyć wniosek o odroczenie terminu płatności, przed właściwym terminem płatności składek. Przedsiębiorcom, którzy wystąpią z wnioskiem po tym terminie, będą naliczone odsetki na dzień złożenia wniosku.

Wniosek o odroczenie terminu płatności na druku RDU

Aby skorzystać z możliwości odroczenia terminu płatności składek, należy złożyć wniosek RDU w ZUS. Wniosek ten można w szybki sposób złożyć w formie elektronicznej, za pośrednictwem platformy PUE ZUS. Informację o rozstrzygnięciu wniosku przedsiębiorca otrzyma na PUE ZUS lub za pośrednictwem poczty.

Więcej na temat odroczenia terminu płatności składek ZUS znajdziesz w poradniku ZUS dostępnym tutaj. 

ZUS