Odroczenie składek ZUS dla czekających na tarczę 6.0

Ewelina Czechowicz

Dla większości przedsiębiorców, 10 grudnia upływa termin zapłaty składek za listopad do ZUS. Płatnicy, którzy czekają na wejście w życie przepisów o zwolnieniu ze składek za listopad br., mogą złożyć wniosek do ZUS o odroczenie terminu płatności np. o miesiąc – informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W Sejmie dopiero w dniach 9-10 grudnia będą kontynuowane prace nad nową tarczą antykryzysową. Na nowe przepisy przedsiębiorcy czekają od października.

» Tarcza branżowa 6.0 uchwalona 9 grudnia w Sejmie

Odroczenie składek ZUS na jakich warunkach?

"Płatnicy, którzy czekają na wejście w życie przepisów o zwolnieniu ze składek za listopad i nie wiedzą, czy mają opłacać składki czy nie, mogą złożyć wniosek do ZUS o odroczenie terminu płatności np. o miesiąc. Jeśli płatnik złoży wniosek przed terminem płatności składek, nie poniesie żadnych kosztów związanych z ulgą. Wnioski będą załatwiane najszybciej, jak to możliwe, a można je składać za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS" – powiedział PAP rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

"Nasza propozycja dotycząca składania wniosków o odroczenie wynika z tego, że tarcza branżowa wciąż nie weszła w życie, a zbliżają się terminy zapłaty składek za listopad. Dzięki złożeniu wniosku płatnicy działający w branżach, które zostały uwzględnione w projekcie tarczy branżowej (zarówno na etapie prac sejmowych, jak też zaproponowanych w poprawkach Senatu) nie będą musieli płacić należności do ZUS za ten okres, tylko zaczekają na wejście w życie ostatecznego kształtu przepisów. Podobna sytuacja wystąpiła na wiosnę i wtedy również ZUS podpowiadał, jak w prosty sposób zdjąć z siebie niepewność co do docelowego stanu prawnego" – wyjaśnia rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

Odroczenie składek ZUS dla czekających na tarczę 6.0

Źródło: shutterstock

Kto może wnioskować o odroczenie składek?

Wniosek o odroczenie składek w ZUS mogą złożyć Ci z przedsiębiorców, dla których termin na opłacenie należności do ZUS za listopad upływa 10 i 15 grudnia. Są to m.in. osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie. Płatnik, który złoży wniosek o odroczenie płatności, przed terminem płatności składki, po zawarciu umowy z ZUS nie poniesie żadnych kosztów związanych z ulgą - zapewnia ZUS.

Wniosek można złożyć za pośrednictwem PUE ZUS.  Jeżeli jednak przedsiębiorca zdecyduje się opłacić składkę, będzie mógł później wystąpić z wnioskiem o zwolnienie z opłacania składek za listopad, zgodnie z projektem tarczy 6.0 opłacone środki zostaną zwrócone.

Nie wszystkie świadczenia dostępne. Istotny kod PKD

Lista uprawnionych, którzy będą mogli skorzystać z narzędzi pomocowych nie jest jednakowa w ramach całej tarczy antykryzysowej 6.0.  Trzy podstawowe formy pomocy, tj. zwolnienie z ZUS, bezzwrotna dotacja oraz świadczenie postojowe nie są przypisane do tych samych kodów PKD.

Dodatkowo nie wiadomo jeszcze które z ponad 450 poprawek Sejmu zostaną uwzględnione.

Jakie branże ostatecznie będą mogły liczyć na pomoc finansową w ramach nowej tarczy antykryzysowej?

Nowe zwolnienie ze składek ZUS

Tarcza 6.0 wprowadza kolejne zwolnienie ze składek ZUS. Nie będzie ono jednak tak dostępne jak zwolnienie za okres marzec-maj. Tym razem przedsiębiorcy zwolnieni zostaną tylko ze składek ZUS za miesiąc listopad 2020 roku. Podobnie jak w przypadku poprzednich ulg, tak i tym razem zwolnienie dotyczyć będzie:

 

  • składek na ubezpieczenia społeczne,
  • składki zdrowotnej,
  • składki na Fundusz Pracy,
  • składki na Fundusz Solidarnościowy,
  • składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
  • składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Jakie warunki trzeba spełnić by uzyskać zwolnienie ze składek za listopad?

Aby uzyskać zwolnienie trzeba będzie spełnić określone warunki:

- wykazać iż działalność gospodarcza była prowadzona w dniu 30 września 2020 roku.

- wykazać, że przychód z działalności uzyskany w listopadzie 2020 roku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 roku.

- istotny będzie też kod PKD, na chwilę obecną zgodnie z procedowanymi przepisami, uprawnionymi do świadczenia mają być Ci z przedsiębiorców, którzy przeważającą działalność gospodarczą prowadzą pod następującymi kodami PKD:

47.71.Z - Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.81.Z - Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach

47.82.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach

47.89.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne

56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów

59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

59.14.Z - Działalność związana z projekcją filmów

74.20.Z - Działalność fotograficzna

77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

79.90.C - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

85.53.Z - Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu

85.59.A - Nauka języków obcych

85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

86.10.Z - Działalność szpitali (w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej)

86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna

86.90.D - Działalność paramedyczna

90.01.Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

90.02.Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

90.04.Z - Działalność obiektów kulturalnych

91.02.Z - Działalność muzeów

93.11.Z - Działalność obiektów sportowych

93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem

93.21.Z - Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

93.29.A - Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni

93.29.B - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Zwolnienie ze składek ZUS dla powyższych branż przysługiwać będzie tylko w przypadku, gdy dany kod PKD dotyczy przeważającej działalności danego przedsiębiorcy

Zwolnienia z ZUSKoronawirus w PolsceHOT