ZUS IWA złóż do 31 stycznia

Iwona Maczalska 15.01.2018 10:00 (aktualizacja: )

Tylko do końca stycznia płatnicy mają czas na złożenie informacji ZUS IWA wykazującej dane konieczne do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe za 2017 rok.

ZUS IWA do 31 stycznia

ZUS IWA złóż do 31 stycznia / YAY foto

Deklaracja ZUS IWA jest informacją o danych koniecznych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe. Do jej złożenia zobowiązani są płatnicy składek, którzy spełniają łącznie poniższe warunki:

  • byli zgłoszeni w ZUS nieprzerwanie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 r. i co najmniej 1 dzień w styczniu 2018 r.,
  • byli wpisani do rejestru REGON wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.,
  • zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego w roku 2014 średnio miesięcznie co najmniej 10 ubezpieczonych (zasady ustalania liczby ubezpieczonych opisane są w poradniku dostępnym w jednostkach terenowych lub na stronach internetowych ZUS).
Bezpłatne SMSOpis deklaracji
ZUS IWAInformacja o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe

Podstawa prawna:
Art. 31 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1242 z późn. zm.).

Iwona Maczalska, PIT.pl

ZUS