Żołnierz zwolniony ze służby dostanie chorobowe z ZUS za niezdolność do pracy

Redakcja PIT.pl

Od 23 kwietnia 2022 r. żołnierz, który po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej stanie się niezdolny do pracy, może otrzymać zasiłek chorobowy z tytułu niezdolności do pracy.


Źródło: shutterstock.com

Zasiłek chorobowy przysługuje żołnierzowi zwolnionemu z czynnej służby wojskowej bez okresu wyczekiwania. Podstawę obliczenia wysokości tego zasiłku stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę. W pozostałym zakresie zasady ustalenia prawa do zasiłku są takie same jak dla ubezpieczonych w ZUS. 

Żołnierzowi zwolnionemu ze służby nie przysługują ani świadczenie rehabilitacyjne, ani zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego.

Aby otrzymać zasiłek chorobowy z tytułu niezdolności do pracy żołnierz zwolniony z czynnej służby wojskowej powinien złożyć wniosek ZCZ . Gdy ZUS go otrzyma, pozyska od płatnika składek niezbędne zaświadczenie na formularzu Z-3.

Szczegółowe informacje znajdują się w dziale Bieżące wyjaśnienia komórek merytorycznych:

Źródło: ZUS

Choroba, wypadek