Zmiany w zgłoszeniach INTRASTAT. Będzie nowy limit stosowania uproszczeń

Iwona Maczalska

Ministerstwo Finansów przygotowało zmiany w zgłoszeniach INTRASTAT. Dotyczą one limitu stosowania uproszczeń. Po zmianach limit będzie wyższy. Ile wyniesie?

» Jak złożyć deklaracje INTRASTAT?

Za sprawą nowego projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zgłoszeń INTRASTAT, resort finansów planuje wprowadzenie zmian w limicie wywozu i przywozu, który uprawnia do dokonywania uproszczonych zgłoszeń INTRASTAT. Ile wyniesie nowy limit?

» Kody krajów, transakcji, transportu niezbędne do wypełnienia deklaracji INTRASTAT

Zmiany INTRASTAT

Źródło: shutterstock

Uproszczenia INTRASTAT - 1.000 euro limitu

Aktualnie obowiązujący limit transakcji uprawniający do stosowania uproszczonego INTRASTAT wynosi 200 euro. Ministerstwo Finansów proponuje jednak jego podwyższenie do kwoty mniejszej niżeli równowartość 1000 euro.

Uproszczenia INTRASTAT dla kogo?

Jak tłumaczy GUS ,,W przypadku przywozów lub wywozów towarów, których suma wartości jest równa lub mniejsza niż równowartość 200 euro (projektowane 1000 euro), można je ująć łącznie w jednej pozycji zgłoszenia (odrębnie w przywozie i odrębnie w wywozie), jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

  • zostały one dokonane w ciągu jednego okresu sprawozdawczego,
  • dotyczą obrotu towarowego realizowanego z lub do jednego państwa członkowskiego Unii.

Wówczas należy podać następujące dane w polach: 9 (Nr pozycji), 11 (Kod kraju wysyłki/Kod kraju przeznaczenia), 14 (Kod towaru), 19 (Wartość fakturowa) oraz 22 w wywozie (ID kontrahenta, dla którego wartość wywożonego towaru jest największa), podając w nim następujący kod towarowy: 99 50 00 00”.

Inne podatki