Zmiany w zaświadczeniu o niezaleganiu w podatkach. Co się zmieni?

Redakcja PIT.pl

Od 7 lipca 2022 r. zmianie uległy wydawane zaświadczenia o niezaleganiu lub stwierdzające zaległości. Urzędy nie będą już w nich umieszczać informacji o prowadzonych postępowaniach w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe. 

» Nowe usługi w e-Urzędzie Skarbowym

Jak uzyskać informacje o prowadzonych postępowaniach

Informacje o prowadzonych postępowaniach można jednak uzyskać, składając do urzędu odrębny wniosek. Można go złożyć bezpłatnie przez e-Urząd Skarbowy korzystając z pisma ogólnego.

Automatyczne zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach z eUS

Źródło: shutterstock

Aby to zrobić:

  1. zaloguj się do e-Urzędu Skarbowego
  2. wejdź w zakładkę Złóż dokument
  3. wybierz pismo ogólne
  4. w treści pisma wskaż, że chcesz uzyskać informację o prowadzonych postępowaniach w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe. 

i gotowe!

Wyraź zgodę na e-Korespondencje, aby wysłać wniosek i odebrać odpowiedź w e-Urzędzie Skarbowym.

Zmiany w pozostałych drukach zaświadczeń

Zmiana przepisów wpłynie także na inne druki zaświadczeń. Zaświadczenie o dochodach nie będzie już zawierać informacji o wysokości obrotu.

Źródło: MF

Inne podatkiKontrola