Automatyczne zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach z eUS

Katarzyna Sudaj

W e-Urzędzie Skarbowym będziemy mogli samodzielnie wygenerować automatyczne zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości (ZAS-W), bez konieczności zatwierdzenia podpisem lub pieczęcią przez urzędnika skarbówki. Także pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (UPL-1) tak złożymy.

Zmiany w zaświadczeniu o niezaleganiu w podatkach. Co się zmieniło od 7 lipca 2022 r.?


Źródło: shutterstock.com

Więcej spraw załatwisz online w e-US

Przed weekendem opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów pism niewymagających opatrzenia podpisem lub pieczęcią przez użytkownika e-Urzędu Skarbowego. Zgodnie z projektem nowelizacji przepisów Krajowa Administracja Skarbowa zamierza poszerzyć katalog spraw automatycznie załatwianych online w e-US.

Jak obecnie uzyskać zaświadczenie o braku zaległości podatkowych?

Wdrażanie kolejnych funkcjonalności w ramach e-Urzędu Skarbowego pozwoli już niedługo na zautomatyzowanie pozyskania przez internet:

  1. zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub
  2. zaświadczenia stwierdzającego stan zaległości (ZAS-W),
  3. skutecznego złożenia pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (UPL-1),
  4. zawiadomienia o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (OPL-1).

O te pisma zostanie uzupełniony katalog pism niewymagających opatrzenia podpisem ani pieczęcią na etapie ich składania w e-Urzędzie Skarbowym.

Kiedy urząd skarbowy (nie) zaświadczy o braku zaległości podatkowych?

Nowe udogodnienia w e-Urzędzie Skarbowym są kierowane tylko do osób fizycznych tj. do użytkowników będących osobami fizycznymi, którzy zalogują się do e-Urzędu Skarbowego przy pomocy węzła krajowego (w tym profilu zaufanego, profilu osobistego) oraz publicznej aplikacji mobilnej.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

KontrolaPodatek PITKsięgowość