Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Zmiany w ubezpieczeniach społecznych, które wchodzą w życie od 18 września 2021 r.

Ewelina Czechowicz 14.09.2021 07:30 (aktualizacja: )

3 września 2021 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Niektóre z przepisów zaczną obowiązywać już od 18 września 2021 r. Na jakie zmiany należy się przygotować? Wyjaśniamy.

Zmiany wprowadzone przez Ustawodawcę wejdą w życie 18.09.2021 r., niektóre z nowych przepisów zaczną obowiązywać od stycznia 2022 r., inne w 2023 roku.

Już nie dostaniesz pół roku chorobowego po utracie pracy. Zmiany 2022 

Zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych opublikowane w Dzienniku Ustaw 

Zmiany w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym

Zgodnie z nowymi przepisami dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu będą podlegały osoby współpracujące z przedsiębiorcą będącym osobą fizyczną, który podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia i nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy.

Zmiany w ubezpieczeniach od 18 września 2021 r.

Źródło: shutterstock

Zmiany w ubezpieczeniu wspólników jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, partnerskiej lub komandytowej

Zmianą zostały również wprowadzone w ubezpieczeniu wspólników jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, partnerskiej lub komandytowej.

Na podstawie wprowadzanych zmian od 18 września 2021 r. wspólnicy jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy spółki jawnej, partnerskiej lub komandytowej będą obejmowani obowiązkiem ubezpieczeń:

  • od dnia wpisania spółki do KRS albo
  • od dnia nabycia udziałów w spółce, niezależnie od istnienia okoliczności leżących po stronie spółki, tj. niezależnie od tego, czy spółka prowadzi działalność, uzyskuje przychody, zatrudnia pracowników.

    Zmiany w definicji rachunku bankowego

    Od 18 września przez rachunek bankowy należy rozumieć:

    – rachunek prowadzony dla jednego lub większej liczby użytkowników służący do wykonywania transakcji płatniczych, także rachunek bankowy oraz rachunek członka spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, jeżeli rachunki te służą do wykonywania transakcji płatniczych;

    – zindywidualizowane urządzenie lub uzgodniony przez użytkownika i dostawcę zbiór procedur, wykorzystywane przez użytkownika do złożenia zlecenia płatniczego

USTAWA z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

Choroba, wypadekZwolnienia z ZUSZUSNiski ZUSHOT