Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Zmiany w rozpatrywaniu wniosków o ulgi ZUS, powstaną specjalne centra

Redakcja PIT.pl

Zakład Ubezpieczeń Społecznych chce od drugiego kwartału 2021 roku uruchomić 10 Centrów Obsługi Wniosków o Ulgę (CUL). Nowe miejsca obsługi mają podnieść jakość usług oraz ujednolicić procedury.

O ulgę będzie można wnioskować w każdej placówce ZUS

ZUS zapowiada usprawnienia we wnioskowaniu o ulgi. Wnioski będzie można nadal składać w każdej placówce ZUS. Po jego złożeniu wniosek ma trafiać do właściwego doradcy ds. ulg i umorzeń, który będzie odpowiedzialny za kontakt z klientem, zebranie dokumentacji i przekazanie sprawy do merytorycznego rozpatrzenia przez CUL.

Zgodnie z zapowiedziami ZUS, wnioski mają być rozpatrywane przez pracowników CUL, którzy nie będą mieli kontaktu z wnioskodawcą, co  ma zapewnić obiektywność rozstrzygnięć i ograniczyć ryzyko potencjalnych nadużyć.

ZUS: powstaną centa obsługi wniosków o ulgi

Źródło:shutterstock

Odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty zadłużenia w ZUS

Czas pandemii koronawirusa to czas, kiedy płatnicy ZUS często składali wnioski o ulgi. Ulga w postaci odroczenia terminu płatności lub rozłożenia zadłużenia na raty pozwalają płatnikowi spłacić należności z tytułu składek, zarówno na własne ubezpieczenia jak i innych osób ubezpieczonych, na dogodnych warunkach ustalonych z ZUS.

Umowa o rozłożenie na raty spłaty należności z tytułu składek ZUS

W ramach umowy o rozłożenie na raty spłaty należności z tytułu składek ZUS zobowiązuje się m.in. do zawieszenia postępowania egzekucyjnego w stosunku do należności objętych tym postępowaniem oraz do niewszczynania nowego postępowania egzekucyjnego. Począwszy od następnego dnia po dniu złożenia wniosku o udzielenie ulgi nie nalicza się odsetek za zwłokę od rozłożonych na raty należności. Zamiast odsetek naliczana jest opłata prolongacyjna. Stawka tej opłaty wynosi 50 proc. stawki odsetek za zwłokę obowiązującej w dniu zawarcia umowy. Wysokość opłaty zależy od czasu spłaty zadłużenia, gdyż naliczana jest ona do każdej raty oddzielnie, za okres od dnia następnego po dniu złożenia wniosku o ulgę do dnia płatności danej raty. Zatem im dłuższy okres spłaty, tym opłata jest wyższa.

W czasie epidemii koronawirusa brak opłaty prolongacyjnej w ZUS

Tarcza antykryzysowa wprowadziła udogodnienia, zgodnie z którymi w przypadku odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty należności z tytułu składek należnych za okres od 1 stycznia 2020 r. nie nalicza się opłaty prolongacyjnej. Ważne jest, aby wniosek o ulgę był złożony w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu.

Umowa o rozłożenie na raty spłaty zadłużenia a zaświadczenie o niezaleganiu

W trakcie realizacji umowy płatnik może otrzymać zaświadczenie o niezaleganiu.

ZUS zachęca osoby zainteresowane odroczeniem lub rozłożeniem zadłużenia na raty do umówienia się na spotkanie z doradcą ds. ulg i umorzeń m.in. w formie e-wizyty. Doradca pomoże w załatwieniu formalności oraz w ustaleniu odpowiedniej formy spłaty zadłużenia przy uwzględnieniu indywidualnej sytuacji płatnika.

ZUSZwolnienia z ZUS