Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Zmiany w Kodeksie pracy: Od kwietnia więcej wolnego dla pracowników - nawet do 35 dni w roku

Ewelina Czechowicz

 

W związku z uchwalonymi zmianami przez Sejm pracownicy już niebawem otrzymają możliwość korzystania z dodatkowych dni wolnych. W Kodeksie pracy zacznie obowiązywać nowy urlop opiekuńczy oraz urlop z powodu siły wyższej. Roczny wymiar dni wolnych dla pracowników w niektórych wypadkach wzrośnie nawet do 35 dni w roku. Kto skorzysta? - wyjaśniamy

 

9 marca Sejm uchwalił zmiany wdrażające dyrektywy unijne do porządku prawnego. W związku ze zmianą przepisów zmianie ulegną przepisy dotyczące urlopów.

Nowe urlopy w kodeksie pracy — przepisy wejdą w życie już w kwietniu

 

Urlop wypoczynkowy na podstawie dotąd obowiązujących przepisów  wynosi od 20 do 26 dni. W związku z uchwalonymi zmianami w Kodeksie pracy pojawią się  nowe urlopy i zwiększy się wymiar dni wolnych.

 

W związku ze zmianami w Kodeksie pracy pojawią się nowe rodzaje urlopu:

 

1)     2 dni urlopu z powodu działania siły wyższej

 

2)     5 dni urlopu opiekuńczego

 

Te dwa nowe rodzaje urlopu pozwolą na wydłużenie dni wolnych o 7 dni. W przypadku większości pracowników wymiar urlopu będzie wynosił 33 dni w roku. Rodzice dzieci do lat 14 będą mieć nadal możliwość korzystania z dwóch dni opieki na dziecko, stąd będą mogli w doku skorzystać do 35 dni wolnych. Nowe urlopy nie będą jednak w pełni płatne.

2 dni opieki na dziecko. Kto może skorzystać i jak złożyć wniosek? - Bankier.pl

 

Urlop opiekuńczy – 5 dni bezpłatnego wolnego na opiekę

 

W znowelizowanych przepisach kodeksu pracy został uregulowany nowy urlop opiekuńczy. Będzie on od kwietnia przysługiwał w wymiarze 5 dni. Z urlopu będzie mógł skorzystać pracownik, który będzie musiał zapewnić opiekę lub wsparcie osobie będącej członkiem rodziny, lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych.

Od kwietnia nowe dni wolne dla pracowników, nawet do 35 dni dzięki zmianom w Kodeksie pracy

Źródło: Shutterstock

 

Zgodnie z uchwalonymi przepisami za członka rodziny będą uważani: syna, córka, matka, ojciec lub małżonek. Urlop będzie udzielany w dniach, które  są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. Nowy urlop będzie udzielany na wniosek pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej w terminie nie krótszym niż 1 dzień przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu. We wniosku będzie trzeba imię i nazwisko osoby, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych, przyczynę konieczności zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia przez pracownika oraz w przypadku członka rodziny ‒ stopień pokrewieństwa z pracownikiem, lub w przypadku osoby niebędącej członkiem rodziny ‒ miejsce zamieszkania tej osoby. Okres urlopu opiekuńczego będzie wliczany do okresu zatrudnienia. Za czas urlopu pracownikowi nie będzie przysługiwało wynagrodzenie.  

 

2 dni wolne na zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej 

 

Dodatkowo do Kodeksu pracy zostało wprowadzone zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem – w wymiarze 2 dni albo 16 godzin w roku kalendarzowym. Pracownik będzie mógł skorzystać z tego zwolnienia w przypadku niezbędnej, natychmiastowej obecności gdzie indziej. Za czas zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej zachowa prawo do 50% wynagrodzenia obliczanego jak pensja za czas urlopu wypoczynkowego.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

 

Nowe przepisy wejdą w życie po 21 dniach od opublikowania ich w Dzienniku Ustaw. Aktualnie ustawa czeka na podpis Prezydenta.

 

 

UrlopMacierzyństwoKodeks pracyHOT