Zmiany dotyczące przewozu produktów rolnych w SENT

Redakcja PIT.pl

Od 12 sierpnia 2023 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów, które wprowadza zmiany w katalogu towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (SENT). Warto wiedzieć, które towary rolne objęte są SENT.

System Elektronicznego Nadzoru Transportu, czyli SENT, jest rejestrem zgłoszeń stworzonym w celu ułatwienia realizacji ustawy o monitorowaniu drogowym przewozu towarów wrażliwych. Od 12 sierpnia 2023 r. zmienił się katalog towarów rolnych objętych systemem SENT.

Katalog towarów objętych SENT

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 8 sierpnia 2023 r. systemem SENT będą objęte towary będące produktami rolnymi, tj.:

 • ·       mięso z drobiu,
 • ·       jaja ptasie w skorupkach/bez skorupek i żółtka jaj,
 • ·       miód naturalny,
 • ·       owoce z gatunków Vaccinium macrocarpon i Vaccinium corymbosum,
 • ·       truskawki,
 • ·       maliny,
 • ·       porzeczki czarne,
 • ·       owoce z gatunku Vaccinium myrtillus,
 • ·       pozostałe owoce (CN 0811 90 95),
 • ·       pszenica,
 • ·       kukurydza,
 • ·       mąka pszenna lub z meslin,
 • ·       mąki ze zbóż, innych niż pszenica lub meslin,
 • ·       nasiona rzepaku,
 • ·       nasiona słonecznika,
 • ·       zagęszczony sok jabłkowy.

Zmiany dotyczące przewozu produktów rolnych w SENT

Źródło: Shutterstock

Zgłoszenie przewozu mięsa, jaj, miodu, owoców miękkich oraz mąki i zagęszczonego soku jabłkowego

W przypadku mięsa, jaj, miodu, owoców miękkich, mąki i zagęszczonego soku jabłkowego — nie będzie istniał obowiązek zgłaszania do rejestru SENT przewozów:

 •  rozpoczynających się na terytorium kraju (art. 5 ustawy o SENT**), z wyjątkiem przewozu towarów pochodzących z Ukrainy,
 • z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo z terytorium państwa trzeciego (spoza UE) na terytorium kraju (art. 6 ustawy o SENT), z wyjątkiem towarów pochodzących z Ukrainy przewożonych z terytorium państwa trzeciego,
 • z terytorium jednego państwa członkowskiego na terytorium drugiego państwa członkowskiego albo państwa trzeciego, przez terytorium kraju (art. 7 ustawy o SENT).

Przewóz pszenicy, kukurydzy, nasion rzepaku i nasion słonecznika

W zakresie przewozu pszenicy, kukurydzy, nasion rzepaku oraz nasion słonecznika  obowiązek zgłaszania przewozu do rejestru SENT będzie istniał dla przewozów towarów:

 • z terytorium państwa członkowskiego UE albo z terytorium państwa trzeciego (spoza UE) na terytorium kraju,
 •  z terytorium jednego państwa członkowskiego na terytorium drugiego państwa członkowskiego albo państwa trzeciego, przez terytorium kraju, z wyjątkiem przypadków zastosowania procedury celnej tranzytu.

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Finansów z 8 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (DZ. U. z 2023 r., poz. 1596).
 2. Ustawa  z 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 104).

 

Podatki 2023