Zmiany dla pracujących emerytów od 1 września. Warto zachować szczególną ostrożność

Iwona Maczalska

1 września 2023 roku nastąpią ważne zmiany dla emerytów, którzy nadal zarobkują. Zmieni się bowiem limit dodatkowych dochodów po przekroczeniu których emerytura z ZUS zostanie zmniejszona bądź nawet całkowicie zawieszona. 

Zgodnie z przepisami ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 grudnia 1998 roku (Dz.U. nr 162 poz. 1118) osoby pobierające wcześniejszą emeryturę, rentę rodzinną lub rentę z tytułu niezdolności do pracy mogą ,,dorobić’’ do pobieranego świadczenia. Niestety kwota dodatkowego dochodu jest ograniczona i uzależniona od wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Zmiany dla emerytów od 1 września

Źródło: shutterstock

» Emerytury i renty - graniczne kwoty przychodu

Ze względu na spadek wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w II kwartale 2023 roku, emeryt lub rencista od września 2023 roku będzie mógł dodatkowo dorobić mniej niż w kwartale obecnym. Od 1 września limit będzie wynosił:

  • nie więcej niż 4.904,10 zł/mc – po przekroczeniu tej kwoty pobierane świadczenie zostanie zmniejszone,
  • nie więcej niż 9.107,50 zł/mc– po przekroczeniu tej kwoty pobierane świadczenie zostanie całkowicie zawieszone.
Ograniczenie emerytury - limity
Zmniejszenie świadczeniaZawieszenie świadczeniaObowiązuje od
4.904,10 zł9.107,50 zł01.09.2023
4987,00 zł9261,60 zł01.06.2023

* podane kwoty są kwotami brutto

Powyższe limity zarobków są niższe od tych, które obowiązywały w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia. Podejmując zatem dodatkową pracę zarobkową warto zwrócić na to uwagę, by uniknąć konieczności zwrotu części bądź całości pobieranej emerytury z ZUS. 

 

Jakich emerytów dotyczą limity zarobków?

Nie należy zapominać, że powyższe limity nie dotyczą wszystkich emerytów. Nie dotyczą w szczególności osób, które osiągnęły wiek emerytalny (60 lat – kobiety, 65 lat – mężczyźni). Mogą oni zarabiać bez żadnych przeszkód i ograniczeń. Z kolei emeryci, którzy nie osiągnęli jeszcze wieku emerytalnego, powinni regularnie monitorować poziom swoich dodatkowych zarobków. W przeciwnym wypadku może dojść do zmniejszenia bądź zawieszenia pobieranej przez nich emerytury. 

EmeryturyWynagrodzenia