Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Zmiana karty podatkowej na inną formę opodatkowania. Termin mija 20 stycznia 2023 r.

Ewelina Czechowicz 10.01.2023 07:15 (aktualizacja: )

Podatnicy opłacający podatek w formie karty podatkowej, którzy chcą dokonać zmiany formy opodatkowania mają czas na dopełnienie formalności do 20 stycznia 2023 r. Podpowiadamy jak i kiedy zmienić formę opodatkowania.

Karta podatkowa – kto i kiedy może z niej skorzystać?

Karta podatkowa to jedna z najprostszych form opodatkowania. Nie wymaga ona od przedsiębiorców prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Jedynie podatnicy rozliczający się w tej formie opodatkowania, zobowiązani są do przekazywania fiskusowi informacji niezbędnych do wymiaru podatku oraz prowadzenia w sposób rzetelny dokumentacji.

>>> Rozlicz kartę podatkową na PIT-16A i wyślij online w programie e-pity

Osoby  korzystające z karty podatkowej zobowiązani są do wydawania na żądanie klienta rachunków i faktur sprzedaży towaru lub wykonania usługi oraz muszą przechowywać kopie dokumentów.  Zobowiązani są jedynie wydawać na żądanie klienta rachunki i faktury stwierdzające sprzedaż towaru lub wykonanie usługi oraz przechowywać ich kopie.

Karta podatkowa - zmiana formy opodatkowania tylko do 20stycznia 2023 r.

Źródło: shutterstock

Karta podatkowa a Polski ład

Od 1 stycznia 2022 r. podatnicy nie mogą wybrać karty podatkowej jako formy opodatkowania. Nie mogą też dokonać zmiany formy opodatkowania na kartę podatkową. Opodatkowanie w tej formie przysługuje jedynie podatnikom, którzy rozliczali się w ten sposób na dzień 31 grudnia 2021 r. Stąd podatnicy, którzy dotąd korzystali z karty podatkowej, a chcą ją zmienić, mają czas do 20 stycznia 2023 r.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity 2022.

Nie musisz znać się na PIT-ach. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku.

Zmana karty podatkowej na inną formę opodatkowania w 2023 r.

Podatnicy, którzy chcą zmienić formę opodatkowania na inną dostępną mają dwie możliwości:

 1. mogą dokonać zmiany w formie pisemnej powiadamiając pisemnie naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla miejsca prowadzenia działalności o rezygnacji z karty podatkowej w 2023 r. i wyborze innej formy opodatkowania (liczy się data wpływu) lub
 2. mogą dokonać samodzielnie zmiany w bazie CEIDG.

W przypadku zmiany w CEIDG:

 • należy zalogować się do swojego konta na stronie biznes.gov.pl (do wyboru logowanie za pomocą adresu mail, profilu zaufanego, e-dowodu osobistego lub konta bankowego)
 • kliknąć w przycisk Zmień dane w CEIDG, a następnie Rozpocznij
 • w kolejnym kroku należy wybrać odpowiedni profil osobowy/firmowy z dostępnych
 • dalej kreator przeprowadzi podatnika przez cały proces
 •  w rubryce Podatki zaznaczamy opcję zmiana formy opodatkowania
 • wybieramy odpowiednią
 • gotowy wniosek podpisujemy Profilem Zaufanym lub dokonujemy autoryzcji za pośrednictwem banku

Po dokonaniu zmiany w CEIDG powiniśmy otrzymać mailowe powiadomienie o przyjęciu wniosku i kolejne o zmianie danych we wpisie CEIDG.

Kontynuowanie opodatkowania w formie karty podatkowej w 2023 r.

Jak wynika ze zmienionego art. 29 ust. 1 RyczałtU. Zgodnie z tym przepisem: „Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej, nie złożył oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych albo oświadczenia o wyborze opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym albo nie zawiadomił na piśmie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tej formy opodatkowania, uważa się, że prowadzi nadal działalność opodatkowaną w tej formie; zawiadomienie to podatnik może złożyć na podstawie przepisów ustawy o CEIDG”.

Karta podatkowa w 2023 r.

W Monitorze Polskim z  z dnia 29 listopada 2022 r. pod poz. 1127 zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie stawek karty podatkowej kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług, z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2023 r. 

Minister Finansów ustalił obowiązujące w 2023 r.:

 • stawki karty podatkowej,
 • kwotę rocznego przychodu, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności (82 705 zł w 2023 roku).

Pełna lista stawek znajduje się w artykule: Stawki karty podatkowej 2023. Obwieszczenie MF [Tabele] - PIT.pl

Karta podatkowaFormy opodatkowaniaKsięgowośćPrzychody