Zatrudnienie jako niania. Zasady ubezpieczenia w ZUS

Redakcja PIT.pl

Umowa uaktywniająca to umowa o świadczenie usług, na podstawie której niania opiekuje się dzieckiem lub dziećmi. Dzięki tej umowie osoba zatrudniona jako niania będzie objęta obowiązkowymi ubezpieczeniami: emerytalnym, rentowymi, wypadkowym i zdrowotnym. Składki na te ubezpieczenia sfinansuje w całości lub w części państwo.

Jesteś zatrudniona jako niania? Możesz też przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Składkę na to ubezpieczenie finansujesz Ty.

Kiedy możesz pracować na podstawie umowy uaktywniającej

Możesz pracować na podstawie umowy uaktywniającej, jeśli:

 • jesteś pełnoletnia,
 • opiekujesz się dzieckiem, które ukończyło 20 tygodni; opiekę możesz sprawować do końca roku szkolnego (31 sierpnia), w którym dziecko skończy 3 lata, a jeśli pobyt dziecka w przedszkolu jest niemożliwy lub utrudniony – roku, w którym skończy 4 lata,
 • nie jesteś matką dziecka, którym się opiekujesz,'
 • umowę podpiszą z Tobą rodzice dziecka lub rodzic, który samotnie wychowuje dziecko; za rodzica uważa się także opiekuna prawnego oraz inną osobę, której sąd powierzył opiekę nad dzieckiem.

Zatrudnienie jako niania a umowa aktywizacyjna

Źródło: shutterstock

Kiedy budżet państwa sfinansuje za Ciebie składki

Budżet państwa finansuje za Ciebie składki, gdy są spełnione oba następujące warunki:

 1. zarabiasz maksymalnie 1505 zł brutto (czyli kwotę 50% minimalnego wynagrodzenia w 2022 r.); jeśli zawarłaś umowę uaktywniającą przed 2018 r. – maksymalnie 3010 zł brutto (czyli tyle, ile wynosi minimalne wynagrodzenie w 2022 r.),
 2. rodzice dziecka są objęci powszechnymi ubezpieczeniami społecznymi (mają umowy o pracę lub umowy cywilnoprawne lub prowadzą działalność gospodarczą) albo ubezpieczeniami społecznymi rolników; jeśli dziecko wychowuje jedno z rodziców, drugie nie musi spełniać tego warunku.

Umowa uaktywniająca (z nianią) - wzór do pobrania

Kto sfinansuje za Ciebie składki, gdy zarabiasz więcej niż minimalne wynagrodzenie lub 50% minimalnego wynagrodzenia

Gdy Twoja pensja jest wyższa niż 3010 zł (dla umów zawartych przed 2018 r.) albo 1505 zł (dla umów zawartych po 2017 r.), składki od nadwyżki ponad tę kwotę:

 • na ubezpieczenia emerytalne i rentowe współfinansujesz wraz z rodzicami dziecka:
  - składkę na ubezpieczenie emerytalne Ty i rodzic finansujecie w równych częściach (po 9,76%),
  - składkę na ubezpieczenia rentowe finansujecie: Ty w wysokości 1,5%, rodzic
  - w wysokości 6,5%,
 • na ubezpieczenie zdrowotne finansujesz Ty,
 • na ubezpieczenie wypadkowe finansuje w całości rodzic. Składkę na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe zawsze finansujesz w całości Ty (o ile przystąpisz do tego ubezpieczenia). Wszystkie składki opłaca do ZUS rodzic (także te finansowane przez Ciebie).

czytaj całość >>

 

Źródło: ZUS.pl

Najczęściej zadawane pytania

1. Kiedy możesz pracować na podstawie umowy uaktywniającej

Możesz pracować na podstawie umowy uaktywniającej, jeśli: jesteś pełnoletnia, opiekujesz się dzieckiem, które ukończyło 20 tygodni; opiekę możesz sprawować do końca roku szkolnego (31 sierpnia), w którym dziecko skończy 3 lata, a jeśli pobyt dziecka w przedszkolu jest niemożliwy lub utrudniony – roku, w którym skończy 4 lata, nie jesteś matką dziecka, którym się opiekujesz,' umowę podpiszą z Tobą rodzice dziecka lub rodzic, który samotnie wychowuje dziecko; za rodzica uważa się także opiekuna prawnego oraz inną osobę, której sąd powierzył opiekę nad dzieckiem.

Formy zatrudnieniaZUS