Zaświadczenie o charakterze pojazdu warunkiem pełnych kosztów eksploatacji

Piotr Szulczewski

Wydatki na eksploatację aut osobowych mogą być obecnie podatkowym kosztem jedynie w 75 proc. Całość kosztów rozliczą w podatkach tylko ci, którzy jeżdżą tylko służbowo (co potwierdza szczegółowa ewidencja przejazdów) albo którzy korzystają z samochodów innych niż osobowych. A status pojazdu wymaga potwierdzenia - i choć Ministerstwo Finansów uspokaja, że nie będzie go wymagało, to przepisy nie mówią o tym wprost.

Zgodnie z przepisami dodatkowe badanie techniczne przeprowadzone przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzone zaświadczeniem o spełnieniu wymogów technicznych pojazdu wymagane jest w przypadku udokumentowania spełnienia wymagań technicznych dla:

  • pojazdu samochodowego mającego jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:
    • klasyfikowanego na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub
    • z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków,
  • pojazdu samochodowego, który posiada kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu.

Oznacza to, że pojazd, który nie posiada dokumentacji może nie zostać potraktowany jako inny niż osobowy, a tym samym jego właściciel utracić może prawo pełnego wliczania wydatków eksploatacyjnych w koszty. 

Informacja, jaka obiegła niedawno media, jest wyłącznie stanowiskiem przekazanym przez Ministerstwo Finansów na pytanie jednej z gazet. Nie jest ani interpretacją ogólną, ani indywidualną, ani również oficjalnym komunikatem ze strony MF.gov.pl. Redakcja PIT.pl zaleca szczególną ostrożność przy korzystaniu z aut innych niż osobowych i jednocześnie rozliczaniu pełnych kosztów bez posiadania odpowiedniego zaświadczenia.

Jednorazowa amortyzacja – również z zaświadczeniem

Jednorazowej amortyzacji określonej w art. 22k ust. 7 updof i art. 16k ust. 7 updop podlegają środki trwałe zaliczane do grupy 3-6 i 8 KŚT oraz środki transportu (grupa 7 KŚT), z wyłączeniem samochodów osobowych. Również w tym przypadku Ministerstwo Finansów zobowiązuje podatników do korzystania z odpowiednich zaświadczeń, że pojazd nie jest pojazdem osobowym. Nie jest przy tym wystarczające zaświadczenie uzyskane dla celów podatku VAT. Zgodnie ze stanowiskiem MF"(...) dla potrzeb jednorazowej amortyzacji, by uznać dany pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony za pojazd wykluczony z kategorii samochodów osobowych, należy posłużyć się zaświadczeniem o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu z powołaniem się na przepisy updof lub updop" (pismo z 13 grudnia 2017 r. otrzymane przez redakcję gofin.pl; źródło).

Auto firmoweKoszty