Zasiłek opiekuńczy skończył się 20 września. Co dalej?

Ewelina Czechowicz

Do Sejmu trafił kilka dni temu projekt ustawy przedłużający prawo do  zasiłku przysługującego z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem w przypadku zamknięcia szkoły, przedszkola, żłobka z powodu koronowirusa. Temat nie został podjęty przez Sejm na ostatnim posiedzeniu. Czy rząd przedłuży dodatkowy zasiłek w związku ze zwiększoną ilością zachorowań na Covid-19 w ostatnich dniach?

Zasiłek opiekuńczy skończył się 20 września. Co dalej?
Źródło: shutterstock.com

Od 1 września 2020 r. do 20 września 2020 r. rodzicom i opiekunom przysługiwał dodatkowy  zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia placówek zapewniających opiekę oraz w przypadku niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Zasiłek opiekuńczy w związku z epidemią Covid-19 był wypłacany w okresie od 12 marca do 26 lipca 2020 r.

W związku z rozpoczęciem roku szkolnego od 1 września 2020 r. do 2020 r rodzicom i opiekunom przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia czy niemożności zapewnienia opieki przez szkołę, przedszkole czy żłobek. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrówów dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługiwał do 20 września 2020 r.

Aktualnie czekamy na informacje dotyczące wydłużenia tego okresu i przedstawienie przepisów dotyczących zasad na jakich rodzice będą mogli korzystać z zasiłku.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy od 1 do 20 września 2020 r.

Zasiłek przysługiwał:

  • w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego z powodu COVID-19, do którego dzieci lub osoby dorosłe niepełnosprawne uczęszczały,
  • w przypadku niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19.

Dla kogo był zasiłek w okresie od 1 do 20 września 2020 r.?

Zasiłek przysługiwał w przypadku zamknięcia lub ograniczonego funkcjonowania placówek:

  1. rodzicom dzieci w wieku do lat 8,
  2. ubezpieczonym rodzicom dzieci:
    • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
    • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
    • do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

MacierzyństwoChoroba, wypadekKoronawirus w Polsce