Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Zasiłek opiekuńczy od 1 września? Tak, ale na nowych zasadach

Ewelina Czechowicz

Zgodnie z zapowiedzią Minister Marleny Maląg  od 1 września 2020 r. do 20 września 2020 r. rodzice będą mogli ponownie wnioskować o zasiłek opiekuńczy, jednak zmienią się zasady jego przyznawania. Co się zmieni, kto i kiedy będzie mógł skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy od 1 do 20 września

W związku z rozpoczęciem roku szkolnego od 1 września rodzicom i opiekunom przysługiwać będzie dodatkowy zasiłek opiekuńczyw przypadku zamknięcia czy niemożności zapewnienia opieki przez szkołę, przedszkole czy żłobek. 

Zasiłek opiekuńczy na nowych zasadach

Źródło: shutterstock.com

Zgodnie z zapowiedzią Minister Marleny Maląg od 1 września 2020 r. do 20 września 2020 r. rodzice będą mogli ponownie wnioskować o zasiłek opiekuńczy, jednak zmienią się zasady przyznawania zasiłku.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy tylko w przypadku zamknięcia placówki

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy w świetle nowych przepisów będzie przysługiwał:

  • w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego z powodu COVID-19, do którego dzieci lub osoby dorosłe niepełnosprawne uczęszczały,
  • w przypadku niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19.

Oznacza to, że jeżeli żłobek, przedszkole lub inna placówka pobytu dziennego będzie otwarta i gotowa na przyjęcie dziecka, a rodzic mimo to podejmie decyzję o zatrzymaniu dziecka w domu - wówczas dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie będzie przysługiwał. 

 

Kto będzie mógł skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego?

Tak jak do tej pory dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia lub ograniczonego funkcjonowania placówek przysługiwać będzie:

  1. rodzicom dzieci w wieku do lat 8,
  2. ubezpieczonym rodzicom dzieci:
  • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
  • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Koronawirus w Polsce