Zasiłek opiekuńczy a nauczanie zdalne od 20 grudnia 2022 r.

Ewelina Czechowicz

W związku z nowymi obostrzeniami od 20 grudnia do 9 stycznia 2022 r. uczniowie po raz kolejny trafią w Polsce na zdalne nauczanie.  Z tego tytułu nie przewidziano jednak żadnych nowych zasiłków opiekuńczych dla rodziców. Otwarte będą przedszkola i żłobki, zatem tylko wtedy kiedy dziecko trafi na kwarantannę lub izolacje rodzice najmłodszych dzieci skorzystają z zasiłku. Co z rodzicami uczniów? Kto będzie miał prawo do zasiłku opiekuńczego? Wyjaśniamy.

Na chwilę obecną nie pojawiły się regulacje, które dałyby rodzicom prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego na okres nauki zdalnej, stąd należy przyjąć, że w tym okresie rodzice będą mogli korzystać wyłącznie wtedy kiedy jeszcze posiadają w tym roku dni pozwalające na opiekę z puli 60 dni zasiłku opiekuńczego na zasadach ogólnych. Od 1 stycznia 2022 r. zacznie się nowy okres, i znów rodzic będzie posiadał od początku 60 dni zasiłku opiekuńczego.

Redakcja PIT.pl czeka na informacje czy zostanie wydane rozporządzenie regulujące prawo do zasiłku opiekuńczego za okres od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r.

Zasiłek opiekuńczy w czasie IV fali COVID-19. Kto i kiedy może z niego skorzystać? - Bankier.pl

Izolacja i kwarantanna w czasie IV fali Covid-19 a świadczenia z ubezpieczenia - PIT.pl

Zasiłek opiekuńczy a nauczanie zdalne od 20 grudnia 2022

Zasiłek opiekuńczy na zasadach ogólnych a epidemia koronawirusa

Zasiłek opiekuńczy przysługuje matce lub ojcu dziecka, a wypłacany jest temu z rodziców, który wystąpi o jego wypłatę. Zasiłek wypłacany jest w wysokości 80 proc. wynagrodzenia. Można o niego wystąpić wtedy, gdy nie ma innych członków rodziny, mogących dziecku zapewnić opiekę.

Z zasiłku opiekuńczego może skorzystać osoba, która musi opiekować się:

 

1. dzieckiem, które nie ukończyło 8 lat i wystąpiła jedna z następujących sytuacji:

 • nieprzewidziane zamknięcie żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza
 • konieczność izolacji dziecka z powodu podejrzenia o nosicielstwo choroby zakaźnej
 • choroba niani (z którą została  zawarta umowa uaktywniająca  lub dziennego opiekuna, którzy opiekują się dzieckiem,
 • poród lub choroba małżonka lub rodzica dziecka, którzy stale opiekują się dzieckiem, a poród lub choroba uniemożliwia tę opiekę,
 • pobyt w szpitalu albo innej placówce leczniczej małżonka lub rodzica dziecka, który stale opiekują się dzieckiem;
 • opieka nad dzieckiem niepełnosprawnym (tj. dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji),

2. które nie ukończyło 18 lat, jeśli wystąpiła jedna z następujących sytuacji:

 • kiedy nastąpił poród lub choroba małżonka lub rodzica dziecka, którzy stale opiekują się dzieckiem, jeśli poród lub choroba uniemożliwia im opiekę,
 • pobyt w szpitalu albo innej placówce leczniczej małżonka lub rodzica dziecka, którzy stale opiekują się dzieckiem:
 1. chorym dzieckiem niepełnosprawnym, które nie ukończyło 18 lat;
 2. chorym dzieckiem;
 3. innym niż dziecko chorym członkiem rodziny.

Zdalne nauczanie - zasiłek opiekuńczy w czasie przerwy świątecznej

Wydaje się natomiast, że zasiłek powinien zostać przyznany w okresie zimowej przerwy świątecznej, jeśli rodzic w tym czasie będzie musiał uzyskać zwolnienie od pracy w celu sprawowania opieki nad dzieckiem. Jednak może się okazać, że zostanie przyjęte, że poinformowanie rodziców o wprowadzeniu nauki zdalnej na konferencji prasowej nie spełnia warunków nagłego zamknięcia placówki oświatowej, do której uczęszcza dziecko. Z uwagi na zawieszenie stacjonarnego funkcjonowania szkoły, rodzic nie będzie mógł wówaczas skorzystać ze świadczenia. Jak dotąd ani ZUS ani resort pracy nie przesłało wytycznych dotyczących prawa do korzystania z zasiłku.  

Kiedy przysługuje zasiłek za opiekę nad dzieckiem na kwarantannie? - PIT.pl

Brak zasiłku dla rodziców starszych dzieci

W aktualnym stanie prawnym zamknięcie placówki nie daje prawa do zasiłku opiekuńczego w celu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku powyżej 8 lat. Z kolei jak wyjaśniał ostatnio Rzecznik ZUS :Ubezpieczony rodzic może obecnie skorzystać z zasiłku opiekuńczego na dziecko, gdy jest ono chore albo objęte izolacją domową lub kwarantanną. Może też otrzymać zasiłek opiekuńczy, gdy musi zaopiekować się zdrowym dzieckiem w wieku poniżej 8 lat z powodu niespodziewanego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do której chodzi dziecko.

 

"W związku ze zmieniającą się sytuacją epidemiczną za zamknięcie placówki należy uważać również zamknięcie np. klasy lub grupy przedszkolnej. Oznacza to, że nie musi dojść do zamknięcia całej szkoły, przedszkola czy żłobka, aby rodzicowi przysługiwał zasiłek opiekuńczy" – przekazał rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

"Jeżeli np. w związku z wykryciem koronawirusa u ucznia zostaną zawieszone zajęcia tylko w klasie, do której uczęszcza ten uczeń, zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał nie tylko rodzicom dzieci, które zostały objęte kwarantanną związaną ze stycznością z osobą zakażoną, ale także rodzicom uczniów zamkniętej klasy, którzy takiej styczności nie mieli, gdyż w tym okresie nie przebywali w szkole (np. z powodu przeziębienia, wyjazdu)" – wyjaśnił rzecznik.

 

Koronawirus w Polsce