Zarobki z zagranicy wpłyną na rodzaj deklaracji podatkowej wypełnianej w Polsce

Piotr Szulczewski 10.02.2016 09:00 (aktualizacja: )

Rozliczenie osoby pracującej za granicą oraz uzyskującej również zarobki w Polsce przeprowadzone zostaje w inny sposób niż gdyby przychody te zarabiane były wyłącznie w Rzeczypospolitej. Zamiast standardowejPIT-37, należy w takim przypadku rozliczyć się w oparciu o deklarację, która wymaga samodzielnej zapłaty zaliczek na podatek.

Zarobki z zagranicy wpłyną na rodzaj deklaracji podatkowej wypełnianej w Polsce

Źródło: YAY foto

Zarobki zagraniczne u polskiego rezydenta podatkowego powodują co do zasady konieczność zapłaty zaliczek na podatek – w terminie do 20 dnia miesiącanastępującego po miesiącu powrotu do kraju. Jeżeli termin płatności przypada po zakończeniu roku podatkowego, należny podatek jest płatny w terminie złożenia zeznania. Zaliczkę oblicza się stosując następujące zasady:

  • do dochodu stosuje się najniższą stawkę podatkową określoną w skali,
  • za dochód uważa się uzyskane w ciągu miesiąca przychody po odliczeniu miesięcznychkosztów uzyskania w wysokości określonej w art. 22 ust. 2 lub 9 ustawy o PIT (w tym m.in. podwyższone ze względu na położenie zakładu pracy poza miejscem zamieszkania),
  • od dochodu odliczać można zapłacone w danym miesiącuskładki na ubezpieczenie społeczne – w tym również składki zagraniczne,
  • przy obliczaniu zaliczki podatnik może stosować wyższą stawkę podatkową niż 18%,
  • zaliczkę zmniejsza się o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b ustawy o PIT (w tym również składki zagranicznej), zapłaconej w danym miesiącu ze środków podatnika.

Zaliczka od zarobków zagranicznych, opłacona później niż w terminach wskazanych powyżej, staje się zaległością podatkową, od które należą się odsetki za zwłokę. Zaliczka nie wystąpi np. w przypadku podatników, którzy zarobki zagraniczne rozliczają przy zastosowaniu zasady zwolnienia z progresją.

Opłacanie samodzielnie zaliczki oraz rozliczanie zarobków z zagranicy powoduje, że podatnik nie może wybrać deklaracji PIT-37, lecz PIT-36. Sytuacja ta dotyczy również tych wszystkich, którzy posiadają w Polsce wynagrodzenia, które standardowo wykazywaliby na druku PIT-37 (np. w Polsce – umowa o pracę i za granicą również umowa o pracę).

Zwolnienie z progresją a PIT-37

Deklarację PIT-36 wybiorą podatnicy, którzy mają obowiązek samodzielnie odprowadzić zaliczki na podatek w Polsce od wynagrodzeń zagranicznych. Powstaje jednak wątpliwość, czy PIT-36 stosować powinni również Ci podatnicy, którzy rozliczają się z zarobków zagranicznych, dla których zaliczka na podatek nie jest konieczna. Sytuacja taka dotyczy tych wszystkich, którzy korzystać będą z zasady zwolnienia z progresją, a zatem u których zagraniczne zarobki wpłyną jedynie na stosowanie wyższej stawki podatku do polskich zarobków.

Odpowiedzią jest załącznik PIT/ZG, który zgodnie z objaśnieniami zawartymi na druku, dołączany może być jedynie do deklaracji: PIT-36, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39. Mimo zatem, że podatnik nie musi płacić zaliczki od zarobków zagranicznych, powinien on złożyć zamiast PIT-37 – deklarację PIT-36 łącznie z PIT/ZG. Taki obowiązek dotyczy jednak wyłącznie tych podatników, którzy stosują zasadę zwolnienia z progresją i zarabiają w danym roku zarówno za granicą, jak i w Polsce. U tych wszystkich, którzy wynagrodzenia uzyskują wyłącznie za granicą i stosują zasadę zwolnienia z progresją, obowiązek składania deklaracji podatkowej w Polsce w ogóle nie występuje.

Piotr Szulczewski, PIT.pl