Pomoc eksperta

Podatkowe

Koszty uzyskania przychodu - ze stosunku pracy PIT

2009-2014

  Miesięczne Roczne
Pracownik miejscowy 111 zł 25 gr 1’335 zł z jednej umowy 2'002 zł 05 gr z wielu umów
Pracownik dojeżdżający 139 zł 06 gr 1’668 zł 72 gr z jednej umowy 2’502 zł 56 gr z wielu umów

 

Kwota zmniejszająca podatek Miesięczna 46 zł 33 gr
Roczna 556 zł 02 gr
Roczny dochód niepowodujący obowiązku zapłaty podatku 3.091 zł

 

Koszty uzyskania przychodów z praw autorskich i pokrewnych - PIT za 2013 rok

Osiągam przychody z tytułu: Standardowo wykazuję koszty: Koszty nie mogą przekroczyć:

z tytułu zapłaty twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego

50% przychodu

½ kwoty I progu podatkowego – 42764 zł

z tytułu opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, otrzymanej w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną

50% przychodu

½ kwoty I progu podatkowego – 42764 zł

z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami

 

50% przychodu, obliczane od przychodu pomniejszonego o składki emerytalne, rentowe, chorobowe, dla których podstawę wymiaru stanowi ten przychód

½ kwoty I progu podatkowego – 42764 zł

 

Podstawa prawna

  • Art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350 tekst jedn.)

Prowadzenie firmy może być proste?

Postaw na program, który dostosujesz do siebie
Stwórz swój własny zestaw modułów

Poznaj szczegóły >>>


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj