Pomoc eksperta

Dochody zagraniczne

Dochody Polaka uzyskane za granicą

Polski rezydent podatkowy rozliczenia rocznego dokonać musi sumując całość uzyskiwanych w danym roku kwot przychodów, zarówno tych uzyskanych w kraju, jak i za granicą (nieograniczony obowiązek podatkowy). Zdarzają się jednak przypadki, gdy przychodów zagranicznych nie trzeba w Polsce  w ogóle wykazywać.

Polskim rezydentem podatkowym, który całość swoich przychodów rozlicza na terytorium Rzeczypospolitej jest podmiot, który posiada w Rzeczypospolitej miejsce zamieszkania, przez co należy rozumieć, że osoba:

 1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Inaczej jest w przypadku nierezydentów, którzy zarabiając w Polsce obowiązkowi rozliczenia z urzędem skarbowym podlegają wyłącznie z zarobków uzyskiwanych z terytorium Polski, przy czym na podstawie umów międzynarodowych, również ten obowiązek może zostać ograniczony.


Polski rezydent

Polski podatnik – rezydent - osiągać może zatem zarówno dochody położone na terytorium kraju, jak i dochody pochodzące z zagranicy, czy też wypłacane mu przez zagraniczne przedsiębiorstwa – nawet w przypadku wykonywania zleceń na terytorium kraju. Wszystkie przychody rozliczy on w Polsce, w rocznym zeznaniu podatkowym.

Obowiązek wykazania dochodów w Polsce nie jest uzależniony od źródła przychodów. Innymi słowy – niezależnie, czy podatnik wykonuje umowę o pracę, sprzedaję prawa autorskie czy też wynajmuje nieruchomość – przychody według polskiego ustawodawcy powinny być wykazane w Polsce i w Polsce opodatkowane. Co więcej, podatnik jest również zobowiązany rozliczać przychody z tytułu prowadzonej za granicą pozarolniczej działalności gospodarczej.

Uwaga:

Powyższa reguła może podlegać znaczącym modyfikacjom za sprawą umów międzynarodowych zawartych z krajem wykonywania czynności zarobkowych. Umowa międzynarodowa o unikaniu podwójnego opodatkowania ma wyższą moc niż ustawa. Stąd każdorazowo należy sięgnąć do umów i sprawdzić, czy nie wskazują one szczególnych zasad opodatkowania danego rodzaju przychodów.

Umowy międzynarodowe mają za zadanie spowodować, by nie wystąpiło dwukrotne – podwójne opodatkowanie tych samych przychodów – w kraju zarobkowania (za granicą) oraz w kraju rezydencji (zamieszkania, rezydencji). Mogą one zakładać, że:

 • jakieś przychody w ogóle nie podlegają opodatkowaniu w jednym państwie (przychody opodatkowane tylko w państwie zarobkowania lub tylko w państwie rezydencji),
 • opodatkowanie w obu państwach, ale pobór podatku w jednym z Państw, tylko do wartości określonego limitu (np. odsetki mogą być także opodatkowane w tym Umawiającym się Państwie, w którym powstają, i zgodnie z ustawodawstwem tego Państwa, lecz gdy odbiorca jest ich właścicielem, podatek ustalony w ten sposób nie może przekroczyć 10% kwoty brutto tych odsetek.),
 • opodatkowanie przychodów w obu państwach - rezydencji i zarobkowania, z prawem do zastosowania określonych zasad unikania podwójnego opodatkowania:
  • zwolnienia z progresją,
  • proporcjonalnego odliczenia.


Zasada odliczenia proporcjonalnego

Jeżeli umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania nakazuje zastosować zasadę odliczenia proporcjonalnego lub też nie stanowi o zastosowaniu jakiejkolwiek metody, ewentualnie jeśli umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania w ogóle nie była z danym krajem zawarta, polski rezydent podatkowy ma obowiązek:

 • w zeznaniu rocznym wykazać przychody z zagranicy (deklaracja podatkowa PIT – z reguły PIT-36 oraz załącznik PIT/ZG),
 • odliczyć podatek zapłacony u źródła, w kraju obcym, ale tylko proporcjonalnie nie więcej, niż podatek, który należy zapłacić z tego tytułu w Polsce w zakresie przypadającym na kwotę dochodu z zagranicy (czyli proporcjonalnie do dochodu z zagranicy).

Zatem jeśli podatek za granicą byłby wyższy niż w Polsce - konieczne będzie odliczenie części podatku zagranicznego, nie będzie można odliczyć go w całości


Przykład

Za granicą podatek wynosi 5 tys. zł (według stawki 25%). W Polsce podatek ten wynosi 3 tys. zł (według stawki 18%). Podatnik uzyskiwał w Polsce jeszcze inne przychody i łącznie powinien od nich zapłacić 10 tys. zł podatku. Podatnik nie odliczy całego podatku zapłaconego za granicą, lecz jedynie 3 tys. zł - czyli tę część podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w państwie obcym.


Zasada zwolnienia z progresją

Stosowanie tej zasady zwalnia z opodatkowania w Polsce kwoty uzyskane za granicą, ale może wpływać na stopień skali podatkowej stosowanej do wynagrodzeń krajowych.

Uwaga!

Jeżeli podatnik poza przychodami uzyskanymi za granicą nie uzyskiwał w kraju innych przychodów, nie musi on składać w takim przypadku deklaracji podatkowej. Natomiast w przypadku zastosowania zasady proporcjonalnego odliczenia - deklarację trzeba złożyć.

 

Zarobkowanie w Polsce nawet kwoty poniżej 3091 zł (kwota wolna od podatku) zobowiązuje nas do doliczenia przychodów z zagranicy rozliczanych na zasadzie zwolnienia z progresją i wykazania źródła przychodów w rocznej deklaracji podatkowej.

Odliczanie podatku zagranicznego 2015

W zeznaniu za rok 2015 kwoty podatku wyrażone w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia wydatku lub zapłaty podatku. Ta sama (odpowiednio) zasada przeliczania dotyczy ewentualnych kosztów uzyskania przychodów, ponoszonych w walutach obcych.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

 • data utworzenia: 08-07-2015
 • data modyfikacji: 07-01-2016

Komentarze

Autor: MałgośKa (28-04-2016 11:57:06)
Temat: praca w Polsce, wypłata z Austrii
Witam sedecznie. Zgłupiałam już zupełnie, jak to rozliczać. Śpiewam w krakowskiej Operze,a le wynagrodzenie wypłaca mi austriacki agent. Wypłaca w euro, nie odprowadza żadnego podatku. Jak to...pokaż całą treść
Witam sedecznie. Zgłupiałam już zupełnie, jak to rozliczać. Śpiewam w krakowskiej Operze,a le wynagrodzenie wypłaca mi austriacki agent. Wypłaca w euro, nie odprowadza żadnego podatku. Jak to rozliczyć??? Wypełniam ZG, ale czy mogę sobie wziąć koszty uzyskania? Czy mogę 50%? Od wszystkich koncertów w Polsce mam 50% uzysku... Jaką metodę zastosować. Jakieś kongo. Czy ktoś jest w stanie mi pomóc?zwiń
Autor: magda (25-04-2016 16:52:00)
Temat: rozliczenie dochodu zagranicznwgo
Witam, prosze o podpowiedz.Caly zeszly rok otrzymywal wynagrosdzenie za granics tam tez mieszkamy.Zadnego innego dochodu nie mial.Czy mimo to musi zlozyc deklaracje w pl urzedzie skarbowym? Z...pokaż całą treść
Witam, prosze o podpowiedz.Caly zeszly rok otrzymywal wynagrosdzenie za granics tam tez mieszkamy.Zadnego innego dochodu nie mial.Czy mimo to musi zlozyc deklaracje w pl urzedzie skarbowym? Z gory dziekuje za odpowiedz.zwiń
Autor: Jolanta (22-04-2016 16:38:11)
Temat: umowa o prace magisterską
Mój syn na podstawie umowy o prace magisterską w Niemczech otrzymywał przez kilka m-cy wynagrodzenie. Jest ono w Niemczech zwolnione z podatku. Czy w Polsce musi odprowadzić...pokaż całą treść
Mój syn na podstawie umowy o prace magisterską w Niemczech otrzymywał przez kilka m-cy wynagrodzenie. Jest ono w Niemczech zwolnione z podatku. Czy w Polsce musi odprowadzić od tego podatek w rozliczeniu rocznym? Poza tym miał inne dochody z pracy w Polsce. Proszę o podpowiedź.zwiń
Autor: Adam (17-04-2016 21:27:58)
Temat: Praca w emiratach arabskich a rozliczenie PIT w polsce
Witam. W roku 2015 pracowałem w Emiratach Arabskich i tam uzyskiwałem wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę. W 2015 r. nie miałem żadnych dochodów z Polski. Chciałbym...pokaż całą treść
Witam. W roku 2015 pracowałem w Emiratach Arabskich i tam uzyskiwałem wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę. W 2015 r. nie miałem żadnych dochodów z Polski. Chciałbym się rozliczyć ze skarbowym za ubiegły rok. Co musze zrobić? Wystarczy tylko wypełnić PIT-ZG oraz PIT-36 gdzie w pozycji 182 wpisuję osiągnięty dochód? Bo podatku nie powinien płacić w związku z umową o unikaniu opodatkowania. Czy to wystarczy, czy powinienem coś jeszcze wypełnić?zwiń
Autor: Gabi (15-04-2016 23:09:12)
Temat: Rozliczenie
Witam, pracuje w Holandii od trzech lat i nie mam zadnych dochodow w polsce. Czy musze przedstawiac polskiemu urzedowi skarbowemu moje dochody z zagranicy, jesli tak to...pokaż całą treść
Witam, pracuje w Holandii od trzech lat i nie mam zadnych dochodow w polsce. Czy musze przedstawiac polskiemu urzedowi skarbowemu moje dochody z zagranicy, jesli tak to w ktora rubryke wpisac je w picie 37, pozdrawiamzwiń
Autor: samsonn (11-04-2016 18:46:48)
Temat: rozliczenie wspólnie z żoną która pracuje i mieszka w irlandii
pracuje w Polsce a zona w 2015 mieszkała i pracowała w Irlandii i wróciła do polski we wrześniu 2015 nie pracuje do dnia dzisiejszego. Czy mogę rozliczyć...pokaż całą treść
pracuje w Polsce a zona w 2015 mieszkała i pracowała w Irlandii i wróciła do polski we wrześniu 2015 nie pracuje do dnia dzisiejszego. Czy mogę rozliczyć sie z nią wspólniezwiń
Autor: Justyna (10-04-2016 10:58:13)
Temat: Paraca na umowę zlecenie w niemczech
Jestem w Polsce studentką otrzymującą jednocześnie rentę rodzinną po zmarłym tacie. W wakacje pracowałam na umowę zlecenie w Niemczech przez 2 miesiące. Nie otrzymałam, od nich żadnego...pokaż całą treść
Jestem w Polsce studentką otrzymującą jednocześnie rentę rodzinną po zmarłym tacie. W wakacje pracowałam na umowę zlecenie w Niemczech przez 2 miesiące. Nie otrzymałam, od nich żadnego Pit. Mam jedynie kwoty przelewów. Jak rozliczyć podatek, czy kwota otrzymana na konto stanowi dochód czy przychód z Niemiec i czy do dochodów z Niemiec obliczamy koszty uzyskania dochodu 20%?zwiń
Autor: Lena (06-04-2016 10:55:23)
Temat: Rozliczenie podatku z Danii w połączeniu z dochodami z PL
Witam, mam problem i prosiłabym o pomoc. Nie bardzo orientuję się, jak mam postąpić w takiej sytuacji: w styczniu i lutym 2015 pracowałam w Danii, od marca 2015...pokaż całą treść
Witam, mam problem i prosiłabym o pomoc. Nie bardzo orientuję się, jak mam postąpić w takiej sytuacji: w styczniu i lutym 2015 pracowałam w Danii, od marca 2015 rozpoczęłam pracę w Polsce. W jaki sposóļ mam rozliczyć dochody z Danii? Czy w ogóle jest to konieczne? Podatek jest tam osobno rozliczany, otrzymałam rozliczenie z tamtejszego Urzędu. Czy dochody należy przewalutować i dopisać gdzieś do polskiego PITu, czy...? Czy tłumaczenie rozliczenia z Danii jest konieczne i czy należy je potem dołączyć jako załącznik do rozliczenia w PL? Bardzo proszę o pomoc...zwiń
Autor: ela (31-03-2016 15:11:00)
Temat: podatek
Czy jest to mozliwe ze jezlei pracuje calay czas za granica nie posiadam dochodow w Polsce to musze zaplacic podaetk w Polsce? wyszło mi gdy robiłam...pokaż całą treść
Czy jest to mozliwe ze jezlei pracuje calay czas za granica nie posiadam dochodow w Polsce to musze zaplacic podaetk w Polsce? wyszło mi gdy robiłam rozliczenie elektronicznie iz musze doplacic ponad 3400zł w Polsce.zwiń
Autor: emilia (30-03-2016 20:42:08)
Temat: mieszkanie za granicą a pit
czy jeśli mieszkam i pracuje zagranicą (UE) czy muszę wykazywać moje dochody i opłacony w innym kraju UE podatek czy też wystarczy że rozliczę się jedynie z...pokaż całą treść
czy jeśli mieszkam i pracuje zagranicą (UE) czy muszę wykazywać moje dochody i opłacony w innym kraju UE podatek czy też wystarczy że rozliczę się jedynie z tytułu dochodu z papierów wartościowych za pomocą PIT-38? Czy powinnam na PIT wymienić mój adres w Polsce czy też adres stałęgo zamieszkanai za granicą? zwiń
Autor: aleks (29-03-2016 20:50:43)
Temat: precz z pitem
Żygać mi się już chce z tymi pitami. Na wszystko jest VAT 23% pracodawca potrąca zaliczkę na podatek dochodowy, czyli 2 razy płacisz podatek od tych samych...pokaż całą treść
Żygać mi się już chce z tymi pitami. Na wszystko jest VAT 23% pracodawca potrąca zaliczkę na podatek dochodowy, czyli 2 razy płacisz podatek od tych samych pieniędzy i na koniec roku musisz się jeszcze użerać z jakimiś pier.......i pitami. zwiń
Autor: Krystyna (29-03-2016 12:58:03)
Temat: Dochody w NL i PL
Jeżeli jeden miesiąc pracowałam w polsce i resztę roku w Holandii .W Polsce w roku przebywałam mniej niż 183 dni czy muszę wykazywać dochody z NL?
Autor: katarzyna (23-03-2016 17:52:12)
Temat: dochody!!
prosze o pomoc..... jezeli syn pracował na terenie Niemiec 1 miesiąc i zarobił 680 euro to musi sie rozliczyc z podatku????? dziekuje
Autor: Aleksandra (17-03-2016 22:21:51)
Temat: Dochody w Anglii
W zeszłym roku w kwietniu wyjechałam do UK, w Polsce pracowałam od poczatku roku do marca. W styczniu byłam w Polsce na 2 tygodnie i ponownie wróciłam...pokaż całą treść
W zeszłym roku w kwietniu wyjechałam do UK, w Polsce pracowałam od poczatku roku do marca. W styczniu byłam w Polsce na 2 tygodnie i ponownie wróciłam za granicę, gdzie obecnie pracuje. Jak powinnam się rozliczyc? Czy wystarczy tylko za pracę w Polsce? Proszę o pomoc.zwiń
Autor: Łukasz (17-03-2016 22:01:26)
Temat: dochody w Polsce i Norwegi
Pracowałem w ubiegłym roku 3 miesiące w polsce i 3 w norwegii, czy muszę wykazywać dochody z norwegii do rozliczenia w Polsce. Jeśli wykaże, to poniosę dodatkowe...pokaż całą treść
Pracowałem w ubiegłym roku 3 miesiące w polsce i 3 w norwegii, czy muszę wykazywać dochody z norwegii do rozliczenia w Polsce. Jeśli wykaże, to poniosę dodatkowe koszta.zwiń
Autor: Renata (14-03-2016 01:08:52)
Temat: Dochody w UK i PL za 2015
Dzieki za podp."dkio"...To jest skomplikowane.Np....Przy rozliczeniu razem z małżonkiem co zrobić z ulga na dzieci? Mają 3 i kazde uprawnione co do zasady.....wiec skoro rodzina = centrum...pokaż całą treść
Dzieki za podp."dkio"...To jest skomplikowane.Np....Przy rozliczeniu razem z małżonkiem co zrobić z ulga na dzieci? Mają 3 i kazde uprawnione co do zasady.....wiec skoro rodzina = centrum interesow zyciowych (w UK od lipca ) tzn, że sa polskimi rezydentami podatkowymi . To oznacza ze syn musi wykazac na PIT/ZG dochod za cały 2015 rok .Gdyby np.przekroczyli limit 56 tys/rodzica i nie mieli uprawnien do korzystania z ulgi prorodzinnej to wtedy mógłby wpisac dochod na ZG od lipca do konca roku.Czy tak? zwiń
Autor: dkio (12-03-2016 22:00:44)
Temat: Do renata
skomplikowane bedzie, wlasie nad tym siedze dla siebie 1. rodzina = osrodek interesow zyciowych - do momentu jego przeniesienia (lipca) syn musi zaplacic podatek od wszystkiego co zarobil...pokaż całą treść
skomplikowane bedzie, wlasie nad tym siedze dla siebie 1. rodzina = osrodek interesow zyciowych - do momentu jego przeniesienia (lipca) syn musi zaplacic podatek od wszystkiego co zarobil w polsce :( 2. Dochody od lipca moze rozliczyc na zalaczniku ZG, 3. Moga rozliczyc sie razemzwiń
Autor: Renata (11-03-2016 15:40:12)
Temat: Dochody w UK i PL za 2015 rok
Syn wyjechał na stałe z PL do UK w marcu 2015r.W lipcu 2015 dołączyła do niego żona z dziećmi.W Polsce oboje osiągnęli dochód z którego muszą...pokaż całą treść
Syn wyjechał na stałe z PL do UK w marcu 2015r.W lipcu 2015 dołączyła do niego żona z dziećmi.W Polsce oboje osiągnęli dochód z którego muszą się rozliczyć.Moje pytanie dotyczy dochodu syna z zagranicy,tzn czy ma obowiązek wykazania go na zał.PIT/ZG ?I w zależności od odpowiedzi sugeruje następne pytanie tzn .czy mogą rozliczyć swoje dochody na wspólnym zeznaniu podatkowym?zwiń
Autor: Renata (11-03-2016 14:10:21)
Temat: Dochody w UK i PL za 2015 rok
Syn wyjechał na stałe z PL do UK w marcu 2015r.W lipcu 2015 dołączyła do niego żona z dziećmi.W Polsce oboje osiągnęli dochód z którego muszą...pokaż całą treść
Syn wyjechał na stałe z PL do UK w marcu 2015r.W lipcu 2015 dołączyła do niego żona z dziećmi.W Polsce oboje osiągnęli dochód z którego muszą się rozliczyć.Moje pytanie dotyczy dochodu syna z zagranicy,tzn czy ma obowiązek wykazania go na zał.PIT/ZG ?I w zależności od odpowiedzi sugeruje następne pytanie tzn .czy mogą rozliczyć swoje dochody na wspólnym zeznaniu podatkowym?zwiń
Autor: Mala (10-03-2016 16:23:12)
Temat: Pit36
Mam pytanie moj mąż pracuje juz 4lata w Niemczech. Co roku jeździłam po zaswiadczenie które jest mu tam potrzebne. A w tym roku mam z tym...pokaż całą treść
Mam pytanie moj mąż pracuje juz 4lata w Niemczech. Co roku jeździłam po zaswiadczenie które jest mu tam potrzebne. A w tym roku mam z tym problem bo urzad każe mu sie rozliczyc z pitu36. Czy to jest konieczne mąż rozliczyl sie tam.zwiń
Autor: Biuro Rachunkowe (09-03-2016 20:00:09)
Temat: pomoc
Chcesz odzyskać podatek z zagranicy? Zglos sie do mnie, a pomoge to osiągnąć. Tel: 531-305-879 e-mail: defactorjw@wp.pl
Autor: Ada (04-03-2016 01:10:49)
Temat: do Ani- "same kłopoty z Pit"
Aniu sprawa wygląda tak: Twój mąż za dochody w Niemczech musi rozliczyć się tam. Tu składając pita składa tak jakby "informację" ile dochodu uzyskał w Niemczech; niestety...pokaż całą treść
Aniu sprawa wygląda tak: Twój mąż za dochody w Niemczech musi rozliczyć się tam. Tu składając pita składa tak jakby "informację" ile dochodu uzyskał w Niemczech; niestety jak to w Pl bywa wykazanie tej "informacji" nie jest takie proste. wymaga trochę czasu więc najlepiej zlecić to konkretnemu księgowemu, natomiast z rozliczeniem w Niemczech to pewnie w jakiejś agencji. zycze powodzenia :) zwiń
Autor: Kate (02-03-2016 13:39:49)
Temat: do Ania
polecam http://dojczland.info/rozliczenie-podatkowe-w-niemczech
Autor: ania (02-03-2016 10:36:15)
Temat: same kłopoty z PIT
Mąż pracował w roku podatkowym i w Polsce i w Niemczech, podobnie będzie w 2016. Mamy sprzeczne informacje, gdzie i jak złożyć zeznanie. Jedni mówią że i w...pokaż całą treść
Mąż pracował w roku podatkowym i w Polsce i w Niemczech, podobnie będzie w 2016. Mamy sprzeczne informacje, gdzie i jak złożyć zeznanie. Jedni mówią że i w Polsce i w Niemczech, inni, że tylko w Polsce, w Niemczech twierdzą, że za 2015 rok , skoro pierwszą część roku mąż pracował w Polsce, to w Polsce a za 2016 w Niemczech, bo pierwszą część roku pracuje w Niemczech. Jedna z księgowych mówi że rozliczyć normalnie w Polsce, potem z tym pitem iść do jakiejś firmy która załatwia sprawę za granicą. W KIP nie umieli mi odpowiedzieć, czy rozliczać w Niemczech. To jak szary człowiek ma to uczciwie, cholera, zrobić? Już nie mam dosłownie siły. Podajcie prawidłową drogę postępowania.zwiń
Autor: roza (28-02-2016 17:57:56)
Temat: rozliczenie
WITAM chciałam zapytać czy kwotę okolo 2000 euro netto takze nalezy rozliczyc ?
Autor: załamana (23-02-2016 20:43:36)
Temat: rozliczenia
dzieci sa w polsce , pracuje w holandii i tu sie rozliczam w polsce od 2012 nie skladalam pit-u . potrzebuje oswiadczenie o dochodach z polskiej skarbówki...pokaż całą treść
dzieci sa w polsce , pracuje w holandii i tu sie rozliczam w polsce od 2012 nie skladalam pit-u . potrzebuje oswiadczenie o dochodach z polskiej skarbówki za 2015 rok taki wymog w holandii , co i jaki pit powinnam zlozyc w plzwiń
Autor: Magdalena (23-02-2016 09:03:22)
Temat: dochody z Australii
Jako, że praca wykonywana jest w Australii oraz dochody otrzymywane są w Australii to jest obowiązek rozliczenia tych dochodów w Polsce. W Polsce, przez cały rok, nie było...pokaż całą treść
Jako, że praca wykonywana jest w Australii oraz dochody otrzymywane są w Australii to jest obowiązek rozliczenia tych dochodów w Polsce. W Polsce, przez cały rok, nie było żadnych dochodów! moje pytanie: jak obliczyć kwotę podatku od tych australijskich dochodów metodą proporcjonalnego odliczenia, a następnie jak skorzystać z ulgi abolicyjnej? - dla mnie ta kwestia jest nie jasna... pozdrawiamzwiń
Autor: admin (17-02-2016 08:16:38)
Temat: odpowiedzi specjalisty
polecam lekturę http://www.e-porady.pit.pl/kategoria/praca-za-granica,109.html
Autor: Bogna (16-02-2016 22:06:22)
Temat: część pracy w Polsce
syn od lutego 2015 mieszka i zarobkuje za granicą ale za styczeń 2015 otrzymał pit za pracę w Polsce. Dochody osiągane za granicą , już zostały tam rozliczone.Jak...pokaż całą treść
syn od lutego 2015 mieszka i zarobkuje za granicą ale za styczeń 2015 otrzymał pit za pracę w Polsce. Dochody osiągane za granicą , już zostały tam rozliczone.Jak wygląda więc rozliczenie w Polsce? Czy tylko rozlicza ten pit za pracę 1 miesiąca w Polsce, czy musi dołączyć rozliczone zarobki za pozostałe miesiące?zwiń
Autor: eliko801 (16-02-2016 15:53:24)
Temat: rozliczenie
Witam. Jak roliczyć się z podatku za zeszły rok, jesli mąż do października pracował i mieszkał w Polsce, a od października pracuje i mieszka w Niemczech? Rozlicza się...pokaż całą treść
Witam. Jak roliczyć się z podatku za zeszły rok, jesli mąż do października pracował i mieszkał w Polsce, a od października pracuje i mieszka w Niemczech? Rozlicza się za granicą i tu na miejscu też? czy może za dochody z niemieckiej firmy rozlicza tam, a dochody z polskiej firmy tylko tu? proszę o podpowiedź.zwiń
Autor: kasiamacha (15-02-2016 09:07:27)
Temat: Holandia, Belgia, Rosja, USA ...
Nawet jeżeli pracowałeś/aś tylko za granicą, ale w kraju, gdzie stosujemy metodę proporcjonalnego odliczenia, to jako polski rezydent podatkowy musisz złożyć PIT-36 w Polsce....pokaż całą treść
Nawet jeżeli pracowałeś/aś tylko za granicą, ale w kraju, gdzie stosujemy metodę proporcjonalnego odliczenia, to jako polski rezydent podatkowy musisz złożyć PIT-36 w Polsce. zwiń
Autor: ja (12-02-2016 15:12:01)
Temat: Całoroczna praca za granicą
W Polsce trzeba okazac równiez dochody w polskim US tez musialem to zrobic w zeszłym roku bo cały rok 2014 pracowałem za granica...pokaż całą treść
W Polsce trzeba okazac równiez dochody w polskim US tez musialem to zrobic w zeszłym roku bo cały rok 2014 pracowałem za granica zwiń
Autor: admin (10-02-2016 03:31:23)
Temat: Jak rozliczyć dochody zagraniczne
Jeżeli wynagrodzenie uzyskuje się wyłącznie za granicą i stosuje zasadę zwolnienia z progresją, obowiązek składania deklaracji podatkowej w Polsce w ogóle nie występuje. http://www.pit.pl/1002-zarobki-z-zagranicy-wplyna-na-rodzaj-deklaracji-podatkowej-wypelnianej-w-polsce-15499/
Autor: Daniel (09-02-2016 00:03:46)
Temat: Całoroczna praca za granicą
Też chciałbym na to pytanie poznać odpowiedź, czy pracując tylko za granicą trzeba się w Polsce rozliczać, będąc tylko w Polsce zameldowanym?
Autor: Agnieszka (08-02-2016 16:22:39)
Temat: Całoroczna praca za granicą
Witam, w 2015 roku pracowałam i mieszkałam tylko w Holandii, w Polsce mam mieszkanie i jestem zameldowana, ale nie uzyskałam żadnych dochodów w naszym kraju, czy mimo...pokaż całą treść
Witam, w 2015 roku pracowałam i mieszkałam tylko w Holandii, w Polsce mam mieszkanie i jestem zameldowana, ale nie uzyskałam żadnych dochodów w naszym kraju, czy mimo tego powinnam złożyc jakies zawiadomienie, zaswiadczenie, czy tzw.pit 0? Czy w ogole nie musze się rozliczac z polskim US? Z góry dziękuję za odp.zwiń
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz
... Drukuj