Za transakcje biznesowe i konsumenckie zapłacisz gotówką. Nie będzie zmian w 2024 roku

Iwona Maczalska

Prezydent Andrzej Duda złożył podpis na ustawie, której celem jest wycofanie ograniczeń w stosowaniu gotówki przy transakcjach biznesowych i konsumenckich, jakie miały zacząć obowiązywać w 2024 roku. Kiedy za transakcje zapłacimy gotówką?

» Kasy fiskalne a płatność bezgotówkowa

19 lipca Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw oraz ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Celem ustawy jest zapobieżenie wejściu w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. regulacji, która miała ograniczyć stosowanie gotówki przy transakcjach zarówno biznesowych, jak i konsumenckich.

Płatności bezgotówkowe 2024

Źródło: shutterstock

Transakcje gotówkowe 2024. Co miało się zmienić?

Ustawa podpisana przez Prezydenta blokuje zmiany Polskiego Ładu, jakie miały zacząć obowiązywać od 2024 roku. W myśl nich już od stycznia:

  1. konsument byłby obowiązany do dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, jeżeli jednorazowa wartość transakcji z przedsiębiorcą, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekraczałaby 20 000 zł lub równowartość tej kwoty;
  2. przedsiębiorca byłby zobowiązany do dokonywania lub przyjmowania płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą w transakcjach z innymi przedsiębiorcami za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 8 000 zł lub równowartość tej kwoty.

Transakcje bezgotówkowe 2024 jednak bez zmian

Przyczyn tak szybkiej rezygnacji z zapisów Polskiego Ładu można doszukiwać się w wielu aspektach. Prezydent w uzasadnieniu argumentuje to jednak następująco:

,,Wejście w życie powyższych regulacji może prowadzić do komplikacji niektórych rodzajów transakcji szczególnie dokonywanych przez mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców, w tym rzemieślników oraz osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, stąd konieczne jest zniesienie przewidzianych do wprowadzenia ograniczeń w tym zakresie. Wskazano, że w braku możliwości dokonania zapłaty gotówką strony muszą korzystać z innych form płatności, a oczekiwanie na przelew bankowy może w wielu wypadkach prowadzić do zaniechania transakcji (…).

Ww. ustawa wprowadziła również analogicznie ograniczenia w obrocie gotówkowym względem konsumentów (art. 18 tzw. ustawy Polski Ład), które również mają wejść z życie z dniem 1 stycznia 2024 r. Z uwagi na fakt, iż regulacje te będą wiązały się z wprowadzeniem dodatkowych obciążeń dla konsumentów, wymuszających zakładanie rachunków bankowych lub zawieranie umów o kartę płatniczą i będą generowały dodatkowe koszty transakcyjne, uchylono ww. art. 18”.

 

Jakie limity płatności bezgotówkowej od 1 stycznia 2024?

Wraz z 1 stycznia 2024 nie zostaną wprowadzone żadne limity transakcji gotówką dla osób fizycznych. Z kolei limit dla przedsiębiorców zostanie utrzymany na dotychczasowym poziomie 15 tys. zł. Więcej o tym na stronie: https://www.pit.pl/kwota-graniczna-platnosci-bezgotowkowej/

 

Inne podatki