Wyższy limit przychodów dla małego podatnika CIT od 2020 roku

Katarzyna Sudaj

Minister finansów Marian Banaś zapowiedział podniesienie limitu przychodów dla małych podatników podatku dochodowego od osób prawnych z obecnego poziomu 1,2 mln euro do równowartości 2 mln euro.

Źródło: twitter.com/MF_GOV_PL

 

Resort finansów chce umożliwić większej grupie przedsiębiorców skorzystanie z obniżonej 9 proc. stawki podatku CIT. W tym celu zamierza od 1 stycznia 2020 roku podnieść limit przychodów dla małego podatnika CIT do równowartości 2 mln euro. Można więc śmiało powiedzieć, że limit przychodów przekroczyłby w 2020 roku 8,5 mln zł.

Mały podatnik podatku dochodowego od osób prawnych

RokMały podatnik VAT
20191’200’000 €5’135’000 PLN
2020*2’000’000 €8’522’000 PLN

* hipotetyczna wysokość liczona wg kursu euro na dzień 13.06.2019

Przypomnijmy, że mały podatnik CIT to podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro. 

Przeliczenia kwoty dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł.

CIT