Wypłaty z tarczy 6.0 nie nastąpią szybko

Ewelina Czechowicz

Proponowane przez rząd działania pomocowe dla przedsiębiorców w czasie II fali Covid-19 są mocno ograniczone. Z wielu rozwiązań aktualnie nie można jeszcze korzystać.  Na chwilę obecną rząd przewiduje pomoc jedynie dla 30 branż dotkniętych II falą koronawirusa.

Dodatkowo wiele z zapowiadanych przez rząd działań pomocowych nie będzie szybko dostępnych. Dla wprowadzenia przepisów potrzeba zmian ustawowych lub zgody Komisji Europejskiej. Najbliższe posiedzenie Sejmu zostało przesunięte, w zakresie decyzji KE też ciężko wnioskować kiedy się pojawią i czy będą korzystne dla polskich przedsiębiorców.

Zapowiadane przez Premiera Matusza Morawieckiego działania, mieszczą się w 10 punktach.

10 działań antykryzysowych dla firm w drugiej fali pandemii:

 1. Subwencje w ramach tarczy finansowej PFR w wys. do 70% niepokrytych przychodami kosztów stałych pod warunkiem spadku przychodów o 30% względem tego samego okresu 2019 r.
 2. Dofinansowanie kosztów stałych dla MŚP z branż najbardziej dotkniętych restrykcjami.
 3. Wydłużenie tarczy finansowej dla dużych firm co najmniej do marca-kwietnia 2021.
 4. Pożyczki długoterminowe z gwarancją - kontynuacja gwarancji de minimis dla MŚP oraz gwarancji płynnościowych dla dużych firm.
 5. Kontynuacja dopłat do miejsc pracy z FGŚP w postaci postojowego i obniżonego wymiaru czasu pracy.
 6. Przedłużenie wypłaty postojowego dla branż objętych restrykcjami
 7. Zwolnienia ze składek na ZUS dla branż dotkniętych restrykcjami.
 8. Dofinansowanie zmiany zakresu działalności w ramach dotacji na biznes.
 9. Polityka drugiej szansy.
 10. Dofinansowanie leasingu.

Ograniczenia dla nowych firm

Z rozwiązań tarczy antykryzysowej nie skorzystają przedsiębiorcy, który nie prowadzili działalności gospodarczej w 2019 r. lub zaczęli swoją działalność na początku 2020 r.

Warunkiem do otrzymania świadczeń jest porównanie dochodu rok do roku, stąd wielu przedsiębiorców, którzy zaczęli działać od grudnia 2019 r. nie będzie mogło skorzystać z pomocy proponowanej przez rząd.

Nowe działania wymagają zgody KE

W ministerstwie rozwoju trwają prace nad czterema nowymi propozycjami. Jednak na te rodzaje pomocy rząd musi uzyskać notyfikację Komisji Europejskiej.

Pomoc ma być kierowana do branż, które zostały dotknięte obostrzeniami. Rząd zapowiada, że planowane działania to:

 • dopłata do każdej osoby zatrudnionej na umowę o pracę i umowę zlecenia w wysokości 2000 zł z Funduszu Gwarantowanych świadczeń Pracowniczych
 • 100-proc. umorzenie spłaty wiosennej subwencji z PFR.
 • dofinansowywanie firmom objętych restrykcjami do 70 proc. kosztów stałych:
 • wieloletnie kredyty gwarantowane przez BGK, z możliwością dofinansowania rat przez PFR.

Wiele z proponowanych przez rząd działań wymaga również aktów rangi ustawowej i zmian w ustawie covidowej, a na to również potrzeba czasu.

Ograniczenia w postaci PKD oraz limitu świadczeń

Są branże, które dotknęła pierwsza i II fala pandemii tak samo. Jednak pomoc w czasie II fali kierowana jest tylko do wybranych branż pod warunkiem spełnienia określonych warunków.

Dominujące PKD

Warunkiem wystąpienia o świadczenie postojowe  jest prowadzenie jako przeważającej działalności gospodarczej – na dzień złożenia wniosku. Jednak o postojowe na nowych zasadach za listopad jeszcze nie można wnioskować, świadczenie ma być dostępne z mocą wsteczną a dziś po kilku tygodniach ograniczeń wiele branż nie jest wstanie utrzymać płynności finansowej.

Warunkiem otrzymania zwolnienia z opłacania składek ZUS ma być posiadanie odpowiedniego numeru kodu PKD jako dominującego, prowadzenie działalności 30 września 2020 r., zgłoszenie do 30 czerwca podmiotu jako płatnika składek, wykazanie, że przychód w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 r. 

Jak zapowiada wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin rozmowy z Brukselą zakończą się jeszcze w listopadzie lub na początku grudnia. Jeżeli tak się stanie to nowe instrumenty pomocowe dla przedsiębiorców ruszyć miałyby od 1 stycznia, ale "z mocą wsteczną, by zrekompensować firmom straty poniesione w listopadzie i grudniu". "Uruchomienie pieniędzy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla mikro i małych firm możliwe będzie natychmiast po uchwaleniu odpowiednich zmian ustawowych" – zapewnia Jarosław Gowin.

Zatem na wsparcie przedsiębiorcy będą musieli jeszcze poczekać.

Koronawirus w Polsce