Wyjazdy służbowe pracownic w ciąży nie zawsze możliwe

Iwona Maczalska

Wyjazdy służbowe pracowników nie należą do rzadkości. Stanowią one polecenie służbowe, które bezwzględnie należy wykonać. Czy dotyczy to jednak także kobiet w ciąży?

Przepisy Kodeksu pracy obejmują szczególną ochroną kobiety w ciąży. Mogą one liczyć nie tylko na ochronę przed zwolnieniem, eliminację obowiązku pracy w nocy, czy w nadgodzinach, lecz także ograniczenie konieczności wyjeżdżania poza stałe miejsce pracy. Reguluje to art. 178 § 1 KP.

 

<< Diety - podróże krajowe >>

 

Delegacja pracownicy w ciąży bez jej zgody niemożliwa

Analizując przepisy Kodeksu pracy warto zauważyć, że niektóre obowiązki pracodawcy wobec kobiet w ciąży mają charakter bezwzględny, inne uzależnione są od samej pracownicy. O ile zakaz świadczenia pracy w nocy, czy w nadgodzinach jest zakazem, który należy bezwzględnie przestrzegać, to polecenie wyjazdu służbowego do takiego zakazu nie należy. Oznacza to, że pracownica w ciąży nie ma bezwzględnego zakazu wyjeżdżania w delegację. Uczestnictwo w podróży służbowej odbywa się wyłącznie za jej zgodą.

 

<< Diety - podróże zagraniczne >>

 

Delegacja pracownic w ciąży może być problematyczna

O ile samo oddelegowanie pracownicy w ciąży za jej zgodą może nie stanowić dużego problemu, to już zapewnienie odpowiednio długiego czasu pracy w trakcie wyjazdu może stanowić nie lada wyzwanie. Należy bowiem pamiętać, że każda delegacja pracownicza powinna odbywać się z poszanowaniem 8-godzinnego czasu pracy. Każda godzina ponad wskazane 8 godzin stanowi bowiem w świetle przepisów Kodeksu pracy pracę w godzinach nadliczbowych.

DelegacjaMacierzyństwo