Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Wniosek o zwolnienie ze składek ZUS przez okres 3 miesięcy

Iwona Maczalska 01.04.2020 08:00 (aktualizacja: )

Przedsiębiorcy w ramach tzw. tarczy antykryzysowej, po spełnieniu odpowiednich warunków będą mogli skorzystać ze zwolnienia ze składek ZUS przez okres 3 miesięcy. W tym celu niezbędne będzie złożenie odpowiedniego wniosku do ZUS.

<< Chcesz skorzystać ze zwolnienia z ZUS? Pamiętaj, by nie opłacać składki za marzec

Ustawa antykryzysowa podpisana we wtorek przez Prezydenta Andrzeja Dudę zakłada m.in. możliwość ubiegania się o zwolnienie ze składek ZUS przez okres 3 miesięcy (za marzec, kwiecień, maj). Możliwość ta skierowana jest do mikrofirm zatrudniających do 9 pracowników, a także do osób samozatrudnionych, których przychód za miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym został złożony wniosek nie przekraczał 300 proc. przeciętego wynagrodzenia – a więc 15 681 zł.

Zwolnienie ze składek ZUS na wniosek przedsiębiorcy

Aby skorzystać ze zwolnienia ze składek ZUS w ramach tzw. tarczy antykryzysowej przedsiębiorcy zobowiązani będą do złożenia stosownego wniosku w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

W uchwalonej ustawie zaleźć można art. 31zp. 1.  mówiący, że ,,wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek, o których mowa w art. 31zo, należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., zwany dalej „ wnioskiem o zwolnienie z opłacania składek”, płatnik składek przekazuje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r.”

Z kolei z art. 31zp ust. 4 dowiedzieć się można, że ,,Wniosek o zwolnienie z opłacania składek może być złożony w formie dokumentu papierowego albo elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych”.

Pobierz wniosek o zwolnienie ze składek ZUS za okres marzec - maj

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotował już uproszczony wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek za marzec - maj 2020 r. Wniosek wraz z instrukcją jego składania można znaleźć na stronie ZUS.

Można go również pobrać TUTAJ.

Koronawirus w PolsceZUSHOT