Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Chcesz skorzystać ze zwolnienia z ZUS? Pamiętaj, by nie opłacać składki za marzec

Iwona Maczalska 07.04.2020 10:52 (aktualizacja: )

Od 1 kwietnia przedsiębiorcy mogą składać wnioski o zwolnienie z opłacania składek ZUS przez okres 3 miesięcy. Warto pamiętać, że pomimo braku decyzji ZUS po złożeniu wniosku, nie należy opłacać składek. Przedwczesne opłacenie składki za marzec może uniemożliwić skorzystanie ze zwolnienia.

Już od 1 kwietnia przedsiębiorcy w ramach tzw. tarczy antykryzysowej mogą ubiegać się o zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS przez okres 3 miesięcy - za marzec, kwiecień, maj. Aby skorzystać z tej pomocy przedsiębiorcy muszą złożyć w ZUS specjalny wniosek ZUS RDZ wraz z załącznikiem. Druki te można pobrać tutaj.

» Wniosek o zwolnienie ze składek ZUS przez okres 3 miesięcy

Po analizie złożonego wniosku Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformuję przedsiębiorcę o rozstrzygnięciu, za pośrednictwem serwisu PUE ZUS bądź listownie – za pośrednictwem poczty. Pojawia się pytanie, co zrobić ze składką ZUS w okresie po złożeniu wniosku, kiedy jeszcze nie otrzymaliśmy pozytywnej decyzji ZUS? Czy należy dokonywać płatności składek, czy lepiej się z tym wstrzymać?

» ZUS odrzuca skany i foto wniosków przesłane mailem

Zapłata składek ZUS może uniemożliwić skorzystanie ze zwolnienia

Odpowiedzi na to pytanie można szukać w przepisach ustawy antykryzysowej. W myśl artykułu 31zo. 1. ,,Na wniosek płatnika składek, który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych, zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 lutego 2020 r.”.

Powyższy przepis wprost mówi, że zwalnia się z obowiązku opłacenia wyłącznie NIEOPŁACONYCH należności z tytułu składek. Oznacza to, że zapłata składki może spowodować automatyczną utratę prawa do zwolnienia ZUS za miesiąc, za który opłacimy składkę ZUS. Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie ma w tym przypadku obowiązku traktowania już zapłaconych składek - jako nadpłaty - za miesiące po ustaniu zwolnienia.

Negatywna decyzja ZUS - co z niezapłaconymi składkami?

Pojawia się pytanie, co w sytuacji, kiedy otrzymamy negatywną decyzję z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych mówiącą o tym, że nie spełniliśmy odpowiednich warunków umożliwiających skorzystanie ze zwolnienia z ZUS? Z całą pewnością przedsiębiorca będzie zobowiązany do uregulowania powstałej zaległości. Nie jest to jednak pewne, czy w takiej sytuacji zwolniony będzie również z pokrycia odsetek powstałych w wyniku nieterminowej zapłaty składek.

Koronawirus w PolsceZUSHOT