Wniosek o świadczenie „Dobry start” tylko elektronicznie, wypłaty dokona ZUS

Ewelina Czechowicz

Wnioski o "Dobry start" będzie można składać wyłącznie w drodze elektronicznej – takie rozwiązanie przewiduje projekt nowelizacji, który we wtorek poparła sejmowa komisja polityki społecznej i rodziny. Obsługą i wypłatą świadczenia nie będą zajmować się już samorządy, obowiązki te przejmie Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Nowelizacja przepisów dotycząca świadczenia „Dobry start”

Posłowie we wtorek rozpatrywali rządowy projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Został on przygotowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Kto nie ma internetu, e-wniosek o Dobry Start złoży na Poczcie

Nowe przepisy zakładają, że Rada Ministrów będzie mogła określić w rozporządzeniu, że składanie wniosku o świadczenie "Dobry start" odbywa się wyłącznie w drodze elektronicznej. W ten sam sposób mają być także doręczane m.in. decyzje, zawiadomienia i wezwania w sprawie świadczenia.

Wniosek o świadczenie "Dobry start" tylko elektronicznie, wypłaty dokona ZUS

Źródło: shutterstock

Wsparcie dla składających wnioski

Jak wskazują projektodawcy nowych przepisów, organ realizujący świadczenia będzie musiał zapewnić – w swojej siedzibie, oddziale lub innej jednostce organizacyjnej – dostęp do środków technicznych umożliwiających złożenie wniosku i odbiór korespondencji. Osoby mające kłopot ze złożeniem elektronicznego wniosku mają mieć zapewnioną pomoc przy wnoszeniu i odbiorze dokumentów.

Świadczenie z programu „Dobry start” wypłaci ZUS

Nowe przepisy zakładają również, że organem realizującym świadczenie z programu „Dobry start” będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a nie - jak to ma miejsce obecnie - samorządy. Z szacunków MRiPS wynika, że dzięki nowelizacji w okresie 2021-31 koszty obsługi programu będą niższe o ponad 480 mln zł.

ZUS