Więcej czasu na zgłoszenie VAT-26 za sprawą SLIM VAT-2

Iwona Maczalska

Do podpisu Prezydenta skierowany został pakiet zmian w podatku VAT, tzw. SLIM VAT 2. Zakłada on szereg zmian w tym m.in. wydłużenie terminu składania druku VAT-26 w celu pełnego odliczenia VAT, w przypadku używania samochodu wyłącznie dla celów służbowych.

W środę do podpisu Prezydenta trafił projekt zmian w podatku VAT, tzw. SLIM VAT 2. Nowe przepisy wejdą w życie 1 października 2021 roku. Uchwalone przepisy dają m.in.: możliwość odliczenia VAT po upływie terminu, "na bieżąco". Ma to nastąpić poprzez rozszerzenie liczby okresów rozliczeniowych, w których podatnik będzie mógł dokonać odliczenia przez korektę deklaracji, co ma ułatwić dokonywanie korekt. Przyjęta przez Sejm ustawa wydłuża również termin na stosowanie ulgi na złe długi dwóch do trzech lat. To jednak nie wszystko. Szerzej o zmianach w podatku VAT w ramach SLIM VAT 2 pisaliśmy w artykule ,, SLIM VAT 2 trafi do podpisu Prezydenta, zmiany wejdą w życie od 1 października 2021 r.”.

Dłuższe teminy na VAT-26 (SLIM VAT 2)

Źródło: legislacja.gov.pl

 

SLIM VAT 2 to również zmiany w zgłoszeniu VAT-26

Pakiet zmian SLIM VAT 2 wprowadza również zmiany w obowiązujących terminach dokonywania zgłoszeń VAT-26. Przypomnijmy, że druk ten jest  informacją o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej. Dzięki niemu możliwe jest pełne, 100% odliczenie podatku VAT. Co się zmieni?

Dzięki nowym przepisom wydłużony zostanie termin na składanie u naczelnika urzędu skarbowego informacji VAT-26. Aktualnie obowiązujący, 7-dniowy termin (liczony od dnia, w którym zostanie poniesiony pierwszy wydatek związany z tym pojazdem), zostanie znacznie wydłużony. ,, (…) zmiana w art. 86a ust. 12 ustawy o VAT oznacza, że podatnik, który w konkretnym dniu okresu rozliczeniowego poniósł pierwszy wydatek związany z pojazdem samochodowym wykorzystywanym wyłącznie do jego działalności gospodarczej, nie będzie już obowiązany do złożenia do urzędu skarbowego VAT-26 w terminie 7 dni od dnia, w którym zostanie poniesiony pierwszy wydatek związany z tym pojazdem, lecz będzie obowiązany złożyć informację VAT-26 w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym poniesie pierwszy wydatek związany z tym pojazdem. Informacja ma być złożona nie później niż w terminie złożenia ewidencji JPK_V7/V7-K za dany miesiąc, również w odniesieniu do podatników rozliczających się kwartalnie” – twierdzą ustawodawcy.

Od 1 października nowy wzór druku VAT-26

1 października prawdopodobnie zmianie ulegnie również wzór druku VAT-26. Wszystko za sprawą projektu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wzoru informacji o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej. Więcej na ten temat w artykule ,, Od 1 października nowy wzór informacji VAT-26”.

 

 

 

SLIM VATZmiany w VATVATAuto firmowe